Statement Raad van Beheer op plannen houdverbod minister

Nieuwsbericht 20-01-2023


Statement Raad van Beheer op plannen houdverbod minister

De Raad van Beheer heeft kennisgenomen van het voornemen van minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen tot een houdverbod voor honden en katten die lijden onder hun uiterlijke kenmerken.

Voor de Raad van Beheer staat het dierenwelzijn van honden voorop. De Raad van Beheer begrijpt de zorgen over honden en katten die lijden onder hun uiterlijke kenmerken. Ook de Raad van Beheer wil naar een Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk.

De Raad van Beheer denkt graag mee over de uitwerking van het voorgestelde houdverbod en staat hierover in contact met het ministerie. De Raad van Beheer stelt voor de uitwerking vanzelfsprekend zijn expertise op het gebied van het welzijn van honden ter beschikking.

Los van het voorstel van het houdverbod heeft de Raad van Beheer kennisgenomen van de aankondiging van de minister dat hij een onderzoek start naar het gedrag van mensen bij de aanschaf en het houden van kortsnuitige honden. De minister stelt met name onderzoek te willen doen naar impulsaankopen. De Raad van Beheer is voorstander van een dergelijk onderzoek en draagt daar graag aan bij.

Ten slotte is de Raad van Beheer op de hoogte van de inspanningen van de minister op het gebied van EU-dierenwelzijnswetgeving. De Raad van Beheer steunt het initiatief om te komen tot goede Europese wetgeving op het gebied van dierenwelzijn van gezelschapsdieren. De Raad van Beheer draagt hieraan actief bij en staat hierover in contact met zusterorganisaties in andere lidstaten.