Statement Raad van Beheer welzijn

bericht 7-7-2017


De Raad van Beheer ziet regelmatig ontwikkelingen en situaties vanuit de hondenwereld, waaronder op social media, die de Raad van Beheer verontrusten, maar die buiten zijn directe invloedsfeer liggen. De Raad van Beheer gaat daarbij niet in op individuele gevallen.

Dierenwelzijn staat bij de Raad van Beheer hoog in het vaandel en daar waar mogelijk stuurt de Raad aan op verbetering van de situatie. Binnen de directe invloedsfeer van de Raad van Beheer geschiedt dat door eigen opleidingstrajecten, gedragscodes, welzijnsteams en via gedelegeerden op shows en evenementen.

Nederland is de afgelopen jaren in de FCI Keurmeesterscommissie bepleiter en mede-initiator geweest van de gedragscode voor keurmeesters, het keuren op “fit for function”, de ontwikkeling van een internationale basisopleiding voor keurmeesters en bovenal de organisatie van congressen over het keuren van honden in relatie tot welzijn, gezondheid en “fit for function”. Nederland loopt daarbij voorop en heeft tot nu toe altijd het initiatief genomen om deze verbeteringen door te voeren en bespreekbaar te maken met de internationale hondenwereld.