Statement Meeting Kennel Clubs

29-09-2022 Succesvolle internationale Kennel Club Meeting in Amsterdam


Vertegenwoordigers van kennelclubs uit Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Zweden en Nederland hebben hun krachten gebundeld in een tweedaagse bijeenkomst op 28 en 29 september om op te komen voor rashonden in Europa!

De bijeenkomst begon met presentaties van de 8 Kennelclubs over de structuur, hoofdtaken, bedrijfscijfers en belangrijkste uitdagingen.

Belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen waren:

• Gezondheid, welzijn en datadeling in relatie tot andere wetgeving

• Situatie Noorwegen, Duitsland, Nederland in relatie tot de nationale beperkingen

• Situatie Kennel Clubs na Covid

• Nationaal erfgoed in relatie tot de activiteiten van de Kennel Club

• Wetenschappelijke informatie-uitwisseling

• Europese lobby

De volgende bijeenkomst zal begin 2023 plaatsvinden in Italië. Ondertussen werken we aan de verschillende onderwerpen. De Kennel Clubs zijn erg blij met de start van deze samenwerking en gaan samenwerken voor het welzijn van rashonden in Europa.

 

Dansk Kennel Klub (Denemarken)

Suomen Kennelliitto (Finland)

Société Centrale Canine (Frankrijk)

VDH (Duitsland)

Ente Nazionale della Cinofilia (Italië)

Norsk Kennel Club (Noorwegen)

Svenska Kennel Club (Zweden)

Raad van Beheer (Nederland)

 

Successful international Kennel Club Meeting in Amsterdam
---------------------------------------------------------------------------------
Kennel club representatives from Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Norway, Sweden and the Netherlands have joined their forces in a 2 day’s meeting on September 28 and 29 to stand up for purebred dogs in Europe!

The meeting started with presentations of the 8 Kennel Clubs about the structure, main tasks, business figures and main challenges. Main topics that where discussed were:

  • Health, welfare and data sharing in relation to different legislation
  • Situation Norway, Germany, Netherlands in relation to the national restrictions
  • Kennel Clubs situation after Covid
  • National heritage in relation to the Kennel Club activities
  • Scientific information exchange
  • European lobby

The next meeting will take place beginning 2023 in Italy. In the meantime we will work on the different topics. The Kennel Clubs are very pleased with the start of this collaboration and will work together for the best of pedigree dogs in Europe.

 

Dansk Kennel Klub (Denmark)

Suomen Kennelliitto (Finland)

Société Centrale Canine (France)

VDH (Germany)

Ente Nazionale della Cinofilia (Italy)

Norsk Kennel Klub (Norway)

Svenska Kennelklubben (Sweden)

Raad van Beheer (Netherlands)