Symposium Genetica voor de Kynologie

Nieuwsbericht 30-05-2017


Op woensdagavond 14 juni 2017 organiseert het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) in samenwerking met de Raad van Beheer het jaarlijkse symposium Genetica voor de Kynologie.

Het programma gaat in op de ontwikkeling van een methodiek om te komen tot een duurzame fokkerij van gezonde honden. De Raad van Beheer en het ECGG inventariseren nu wat de beste manier is om incidentiemetingen, klinische (screenings-)data, genetische data en afstammingsgegevens te integreren. Het plan van aanpak wordt uitgelegd en toegelicht door dr. Hille Fieten, waarna prof.dr. Jan Rothuizen ingaat op de voortgang van de incidentiemetingen van ziekte in de populatie. Drs. Mark Dirven en dr. Paul Mandigers, beiden als specialist verbonden aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, gaan in op de ontwikkeling van respectievelijk klinische screeningsprogramma’s en DNA-tests binnen het ECGG. Verder is het van belang om over de landsgrenzen heen te kijken: de Raad van Beheer en het ECGG hebben een actieve bijdrage geleverd aan de workshop van het International Platform for Dogs, waarvan drs. Laura Roest van de Raad van Beheer verslag zal doen.

 

Locatie symposium

Collegezaal Gezelschapsdieren, prof. dr. H. Jakobgebouw, Münsterlaan 7 te Utrecht.

 

Meer informatie en aanmelden

De avond zal aanvangen om 19.00. Voor meer informatie, zoals het programma, gaat u naar de website van het ECGG.

U kunt zich hier ook aanmelden voor het symposium. Deelname kost € 20 p.p. en de uiterste inschrijfdatum is 9 juni 2017.