Tijdlijn kortsnuiten

Nieuwsbericht 3 september 2020


Met de ontwikkelingen rondom de regelgeving inzake de fokkerij van kortsnuitige rassen gaan er diverse verhalen en vooral geruchten rond binnen onze vereniging. De Raad van Beheer wordt regelmatig gevraagd om duidelijk aan te geven hoe het proces nu daadwerkelijk is verlopen. Het bestuur van de Raad van Beheer hecht grote waarde aan een duidelijke en feitelijke verifieerbare verslaglegging van het doorlopen proces in de afgelopen jaren. In dit bericht treft u een tijdlijn aan van het proces dat de Raad van Beheer de afgelopen jaren heeft doorlopen samen met onze partners en verenigingen. 
 
U krijgt hiermee een goed inzicht wie welke bijdrage in het proces heeft geleverd. Op basis van de vragen en opmerkingen die ons bereikten zal deze tijdlijn onze vereniging kunnen ondersteunen in het uiteindelijke beleid voor de toekomst. Met de informatie uit de tijdlijn kan de Raad van Beheer aantonen dat de gepubliceerde informatie correct is geweest.
 
Afgelopen dinsdag publiceerden wij een informatievideo met een update over de actuele situatie rondom de kortsnuiten. Heeft u de video nog niet gezien, dan kunt u deze direct bekijken via ons Youtube-kanaal: https://youtu.be/dvGdmFbTlk4
 
Binnenkort zullen wij u tevens informeren omtrent de samenwerking tussen de Raad van Beheer, de Engelse Kennel Club en de Universiteit van Cambridge.
 

Klik hier om de tijdlijn te bekijken.