Uitbreiding gedragscode

Nieuwsbericht 21 februari 2019


In 2014 heeft het bestuur van de Raad van Beheer een Gedragscode voor bestuursleden opgesteld. Deze is daar waar mogelijk eveneens van toepassing op leden van commissies die vallen onder auspiciën van de Raad van Beheer. Om de integriteit en onpartijdigheid te waarborgen heeft het bestuur onlangs besloten artikel 2.10 toe te voegen aan deze gedragscode.

Artikel 2.10 luidt als volgt: ‘Bestuursleden nemen tijdens hun bestuursperiode niet als kandidaat deel aan rasexamens en/of andere kynologische examens, die door of onder auspicien van de Raad van Beheer worden gehouden. Dit om de van een bestuurslid verwachte integriteit, dienstbaarheid en onpartijdigheid te waarborgen’. Het artikel treedt op 1 maart 2019 in werking.