Update fokbegeleidingsplan kortsnuitige honden

Nieuwsbericht 6 december 2019


Op woensdag 4 december hebben Laura Roest, Rony Doedijns, en Roelof Nuberg een overleg gehad met drie vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV met betrekking tot het op 1 augustus jl. door de Raad van Beheer ingediende fokbegeleidingsplan voor de brachycephale rassen.

De aanwezigen van het Ministerie van LNV spraken hun waardering uit over de inspanning die hier in was gestoken, de uitgebreide onderbouwing en de duidelijke intentie om het probleem integraal aan te pakken.

Roelof Nuberg heeft in zijn introductie duidelijk gemaakt dat dit plan een antwoord is op een specifiek en actueel terrein, maar dat het gezien moet worden als onderdeel van een bredere aanpak.

Daarbij is onder andere gerefereerd aan de presentaties die op de afgelopen ALV zijn gegeven door Roelof Nuberg en Paul Mandigers (ontwikkelingen in de kynologie en de mogelijkheden geboden door de nieuwe afstammingsbepaling d.m.v. SNP’s).

Ons plan wijkt op één belangrijk punt (CFR) af van het actuele standpunt van het Ministerie en daarom is ons gevraagd om onze redenen voor deze afwijking nogmaals toe te lichten.

Daarbij is aangegeven dat wij de snuitlengte wel degelijk willen aanpakken, maar tijd nodig hebben om dat te realiseren met behoud van de andere raseigenschappen. Benadrukt is dat in die periode alleen gefokt wordt met honden, die aantoonbaar geen gerelateerde gezondheidsproblemen hebben. Deze aanpak is in de context gezet van de internationale ontwikkelingen (o.a. België en Finland) waar ons plan verder gaat dan wat in andere landen wordt gedaan. Ook is heel duidelijk gewezen op het feit dat maar een klein deel van het aanbod aan kortsnuitige honden in Nederland met stamboom wordt gefokt en dat het merendeel van de puppy's uit het buitenland komen waar weinig tot niets aan dierenwelzijn wordt gedaan. Aan dat aanbod wordt geen enkele beperking opgelegd.

Aanvullend hebben wij ook nog gesproken over de zaken die wij van de Minister vragen, zoals een verplichte melding van correctieve ingrepen en aandacht voor de kwalitatief slechte importhonden.

Helaas kon men nog geen indicatie geven over de tijdlijn voor een besluit. Zoals een vertegenwoordiger van het Ministerie het verwoordde "als het niet over stikstof gaat heeft het geen prioriteit".

Als handreiking hebben wij gevraagd om ons een pilot met ons fokbegeleidingsplan te laten uitvoeren, waarmee wij onze aanpak kunnen bewijzen, voordat een definitief besluit wordt genomen.

Wij blijven in nauw contact met het ministerie. Intussen is ook al contact gelegd met enkele Tweede Kamerleden om ook daar draagvlak te creëren voor ons voorstel.