Vacature leden Tuchtcollege

Nieuwsbericht 25 mei 2020


De vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” is het landelijk leidend lichaam op kynologisch gebied. De Raad van Beheer kent geen winstoogmerk en is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De Raad van Beheer maakt deel uit van de Féderation Cynologique Internationale. Bij de FCI zijn nagenoeg alle West- en oost Europese landen, alle landen in zuid en midden Amerika, en de meeste Aziatische landen aangesloten.

 

De Raad van Beheer is vooral bekend om de stambomen, die worden afgegeven voor rashonden. Op jaarbasis zijn dat ongeveer 35.000 stambomen. In Nederland worden circa 300 hondenrassen officieel erkend. Ongeveer één op de vijf huishoudens heeft één of meer honden. Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 300 verenigingen aangesloten. Dit zijn rasverenigingen, lokale kynologenclubs en bijzondere verenigingen. De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale honden met een goed karakter en kent daartoe de nodige regelgeving. Dit betekent dat de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van honden leidend zijn. Pas als deze aspecten geborgd zijn, kan worden gestuurd op andere aspecten die gerelateerd zijn aan het fokken, aanschaffen en houden van honden. Daartoe is de Raad van Beheer in voortdurende dialoog met zijn leden en hun achterban, fokkers en hondenliefhebbers, maar ook met de politiek, de overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

 

Het Tuchtcollege is belast met de behandeling van klachten over tuchtrechtelijke vergrijpen begaan op het gebied van de kynologie, zoals nader geregeld in het Kynologisch Reglement. Met ingang van 1 juli 2020 wordt de tuchtrechtspraak gewijzigd er wordt dan gewerkt met een Tuchtcollege in eerste aanleg en een Tuchtcollege in hoger beroep. Het Tuchtcollege behandelt tijdens een zitting tuchtzaken met drie leden, van wie de voorzitter en één ander lid jurist zijn. Door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer worden – op voordracht van een selectiecommissie – de leden en de voorzitter benoemd en aan het Tuchtcollege in eerste aanleg dan wel in hoger beroep toegevoegd. Ter invulling van het nieuw te vormen Tuchtcollege in hoger beroep en uitbreiding van het Tuchtcollege in eerste aanleg zijn wij op zoek naar enthousiaste:

 

Leden voor het Tuchtcollege in eerste aanleg en 

het Tuchtcollege in hoger beroep 

 

Inhoud van de functie:

-          Het voorbereiden van tuchtzaken voor zittingen

-          Het houden van zittingen, inclusief het horen van beklaagden, klagers, getuigen en/of deskundigen

-          Specifiek voor de secretaris: het concipiëren van uitspraken en voeren van (telefonisch en ander) overleg met de voorzitter en andere leden

 

Functie-eisen:

-          Voor de vacature voorzitter en vice voorzitter zoeken wij kandidaten met een afgeronde wo opleiding Nederlands Recht

-          Voor invulling van de overige vacature(s) nodigen wij kandidaten die beschikken over andere relevante kennis en/of ervaring op hbo/wo niveau (bijvoorbeeld diergeneeskunde) uit te solliciteren

-          Kennis en ervaring met het tuchtrecht, de kynologie en/of dierenwelzijn is een pré

-          Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

-          Bereidheid zich te verdiepen in de specifieke kynologische regelgeving

-          Uitstekend analytisch en oordelend vermogen

-          Nauwkeurig, doortastend en besluitvaardig

-          Gedreven met een resultaatgerichte houding

-          Integer

-          Flexibel en stressbestendig.

 

Inzet:

Op oproepbasis, gemiddeld 2 à 3 zittingsmiddagen (of avonden) per jaar.

 

Wij bieden:

Een uitdagende en afwisselende functie en een daarbij passende vergoeding per zitting.

 

Procedure:

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door voor 31 juli 2020 een motivatiebrief met CV per e-mail te sturen aan jurist@raadvanbeheer.nl. De gesprekken zullen begin augustus plaatsvinden.

 

Verdere informatie?

Meer weten over het tuchtrecht voor de kynologie in het algemeen en deze vacatures in het bijzonder. Neem contact op met de  voorzitter van het bestuur mr. H.J. Alberts en/of het bestuurslid juridische zaken mr. J.A.M. Deckers MDR.