Vacatures (2) voor de commissie Agility (vrijwilligersfunctie)

De commissie Agility (hierna: commissie) is hét regelgevende orgaan voor de sport Agility onder de Raad van Beheer. De commissie wordt benoemd door de Raad van Beheer. Wil je onderdeel uitmaken van deze commissie en mee kunnen beslissen welke kant de Agility in Nederland op gaat, dit is je kans!


De taken van de commissie zijn o.a.:


1. Operationeel houden van het lopende competitieseizoen en plannen van volgende competitieseizoen(en);


2. Taakbeschrijvingen maken, bijhouden en protocollen op & bijstellen t.b.v. diverse selectie procedures zal EO – WK – NK etc.;


3. Beleid ontwikkelen/onderhouden voor de sport Agility.


De commissie bestaat uit 5 tot 7 leden, waarvan tenminste één vertegenwoordiger vanuit de sporters, één vanuit de verenigingen en één vanuit de keurmeesters. De overige leden zijn ‘algemene’ leden van de commissie. De commissie vergadert minimaal eenmaal per maand, waarvan tenminste eens in de twee maanden op locatie en de andere keren eventueel gewoon thuis via Skype. Het ‘dagelijks bestuur’ van de commissie bestaat uit de volgende werkzaamheden: toezien op de naleving van de reglementen; afhandeling van vragen en klachten; vaststellen van het reglement agility en de diverse selectiecriteria; het toekennen van aanvragen van verenigingen voor wedstrijden; beheer van de wedstrijdkalender; promotie van de sport Agility; beheer van de agility begroting; het vormen van het beleid rondom de sport Agility; het enthousiasmeren van de jeugd voor Agility. Dit gaat in samenwerking met het kantoor in Amsterdam.


De commissie heeft haar werkzaamheden verdeeld in de volgende portefeuilles:

- Vertegenwoordiging in de Sport Raad van de Raad van Beheer (het overkoepelend overleg tussen alle sporten t.w. Obedience, Agility en Flyball)
- WK – EO
- Coaches WK/EO 
- Junioren (Zwaartepunt licht bij Werkgroep Junioren)
- Communicatie
- Reglementen en voorschriften
- Opleiding instructeurs
- Keurmeester zaken
- Onderhoud en vernieuwing van de competitiestructuur
- Wedstrijdkalender
- Verenigingen
- IT vernieuwingen en onderhoud
- Financiën

De commissie wordt ondersteund door diverse werkgroepen zoals: de werkgroep Agility wedstrijden; werkgroep junioren & agility en werkgroep keurmeesters. Elke werkgroep heeft een vaste aanspreekpunt in de commissie.


Wat zoeken wij

Op dit moment is de commissie met 5 leden en willen ze graag weer naar 7 leden.  

Heb je passie voor de Agility sport en ben je die bereid je als vrijwilliger in te willen zetten voor onze sport? Ook zoeken wij een nieuw commissie lid met een financiële achtergrond of affiniteit met financiële zaken.

- Affiniteit met Agility is een pre maar voor de financiële functie niet speciaal vereist.
- Stel jij het groepsbelang boven jouw persoonlijk belang?
- Kan jij accepteren dat besluitvorming plaatsvindt via meerderheidsbesluiten en kan je je daar aan conformeren?
- Het naar buiten uitdragen van beleid en bestuursbesluiten.
- Denk jij actief mee om de Agility sport verder te ontwikkelen?
- Heb je een financiële achtergrond voor de functie van penningmeester (op termijn)?


Solliciteren

Stuur jouw motivatie op één A4tje voor toetreding tot de commissie, jouw ervaring met Agility of andere kynologische activiteiten, eventuele bestuursfuncties, alsmede overige ervaring die relevant kan zijn voor het werkveld van de commissie.

Solliciteren kan per email naar: sporten@raadvanbeheer.nl.
Graag reageren vóór 15 december 2019.

Vragen over deze vacature kun je stellen aan de commissie (commissieagility@raadvanbeheer.nl) of aan de projectafdeling sporten van de Raad van Beheer (sporten@raadvanbeheer.nl).