Vacatures voor de Geschillencommissie voor de Kynologie

De Geschillencommissie voor de Kynologie is belast met de behandeling van beroepsschriften, die zijn ingediend tegen besluiten van (het bestuur van) de Raad van Beheer, conform de procedure zoals geregeld in het Kynologisch Reglement. De Geschillencommissie behandelt tijdens een zitting beroepszaken met drie leden, van wie de voorzitter in ieder geval jurist is. Door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer worden – op voordracht van het bestuur – de leden en de (vice)voorzitter benoemd en aan de Geschillencommissie toegevoegd. Het bestuur van de Raad van Beheer benoemt zelf een secretaris voor de Geschillencommissie. Nu zijn wij op zoek naar:


Secretaris voor de Geschillencommissie voor de Kynologie

Leden voor de Geschillencommissie voor de KynologieGC lid jan 2023_inter