Vacatures voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie voor de Kynologie is belast met de behandeling van beroepsschriften, die zijn ingediend tegen besluiten van (het bestuur van) de Raad van Beheer, conform de procedure zoals geregeld in het Kynologisch Reglement. De Geschillencommissie behandelt tijdens een zitting beroepszaken met drie leden, van wie de voorzitter in ieder geval jurist is. Door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer worden – op voordracht van het bestuur – de leden en de (vice)voorzitter benoemd en aan de Geschillencommissie toegevoegd.


Vacatures:

Leden voor de Geschillencommissie voor de Kynologie

 

Secretaris voor de Geschillencommissie voor de Kynologie