Varieteitskruisingen Poedels goedgekeurd

PLAN VAN AANPAK VARIËTEITSKRUISINGEN POEDELS GOEDGEKEURD


De Raad van Beheer staat, net zoals de FCI, positief tegenover de mogelijkheid om binnen een ras variëteitskruisingen toe te staan. Een voorwaarde is wel een plan van de rasverenigingen hoe deze variëteitskruisingen uitgevoerd mogen worden.

Om bij een ras hiervoor een Plan van Aanpak op te stellen, moet er uiteraard akkoord zijn van alle betrokkenen. Indien er, zoals bij de poedels, twee rasverenigingen zijn (Nederlandse Poedelclub (NPC) en Eerste Gezelschapshonden Club Nederland (EGCN), moet er dus onderling overeenstemming zijn over wat er wel en niet mogelijk is. Toen er vanuit de poedelfokkers vraag was naar de mogelijkheden hiervoor en ook op de ALV van de NPC bleek dat er behoefte was aan een dergelijk plan om daarmee de genetische variatie te vergroten, werd er een basisplan opgesteld.

De uitwerking en definitieve afspraken hiervan moest bij alle betrokkenen akkoord zijn, en daarom gingen alle betrokkenen, NPC, EGCN en Raad van Beheer, meermalen om de digitale tafel. Op dit moment komt de poedel voor in 7 variëteiten, vier formaten waarvan er drie in twee kleurgroepen worden verdeeld in de fokkerij.

Volgens de gemaakte afspraken, die in goede harmonie verliepen, zullen de formaten toy x dwerg en dwerg x middenslag gecombineerd mogen worden. Daar zijn eisen aan verbonden: Variëteitskruisingen tussen teef en grotere reu waarvan de reu is ingeschreven in de naastgelegen grotere variëteit dan de teef is toegestaan, mits de reu niet meer dan 5 cm groter is dan de teef. Voor dergelijke combinaties moet bij de dekaangifte een toestemming van de rasvereniging worden meegestuurd. De nakomelingen worden in eerste instantie in de variëteit van de moeder ingeschreven, maar kunnen vanaf de leeftijd van 12 maanden worden overgemeten en eventueel in een andere variëteit worden overgeschreven.

Ook bij de kleuren, die momenteel in twee groepen worden verdeeld, mogen de kleurgroepen (zwart-wit-bruin en grijs-abrikoos-rood) voortaan uitgewisseld worden. De kleurenvariëteiten mogen bij alle formaten worden uitgewisseld. De kleur van de nakomelingen wordt bij het chippen bepaald.
De nieuwe regels treden per 1 mei in werking en het is de bedoeling dat het Plan van Aanpak elke drie jaar wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast.