Vertrek directeur Ingeborg de Wolf naar WUR

Datum 14-2-2018


Zoals bekend heeft de Raad van Beheer sinds vijf jaar een tweehoofdige directie, bestaande uit Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf.

Hierbij laten wij u weten dat Ingeborg aan het bestuur haar ontslag als directeur van de Raad heeft aangeboden per 1 april 2018. Daarbij heeft Ingeborg als reden aangevoerd dat zij een functie heeft kunnen verkrijgen als afdelingshoofd Veehouderij & Omgeving bij Wageningen Livestock Research, onderdeel van Wageningen University & Research.


Het bestuur heeft het ontslag van Ingeborg aanvaard. Ter zake de invulling van de taken van Ingeborg zal het bestuur passende maatregelen nemen en u daarover later nader berichten.


Jack Alberts
Voorzitter