Visie bestuur Raad van Beheer op de actuele ontwikkelingen bij het fokken en houden van rashonden.

Onderwerp: kortsnuitenbeleid


Geachte leden,

Wij ontvingen van een aantal verenigingen een reactie op het kortsnuiten beleid van de Raad van Beheer. Vooruitlopend op een nadere toelichting tijdens de Algemene Vergadering op 18 juni a.s. geven wij hierbij alvast een korte schriftelijke reactie.

Kortsnuitigen slechts het begin

Vanzelfsprekend staat de Raad van Beheer voor het fokken met en van gezonde en sociale rashonden. De nu in Nederland spelende kwestie over de kortsnuitigen kan echter niet los gezien worden van de ontwikkelingen in de landen om ons heen. Met name in Duitsland openbaart zich nu een volgende stap waarbij nagenoeg willekeurig en zonder deugdelijkeonderbouwing rassen worden geweerd. Op die manier is voor ieder ras wel een probleem te bedenken. Het huidige sentiment gaat dan ook niet (alleen) over kortsnuitigen, maar of de rashond en de kynologie in het algemeen een toekomst heeft.

Screenen alleen van primaire kenmerken
De Raad van Beheer is vanzelfsprekend van mening dat schadelijke uiterlijke kenmerken van rashonden in de fokkerij moet worden bestreden. Echter moet dan wel de primaire oorzaak (bijvoorbeeld ademhalingsbeperkingen) gescreend worden en niet een afgeleid
secundair kenmerk (een kortere snuit). Daarnaast is het voor de fokkerij van belang dat wij aansluiten bij internationale screeningsonderzoeken zodat er uitwisselbaarheid is tussen de landen. Zo gebeurt dit al jaren ook voor de andere bekende screeningsonderzoeken zoals
bijvoorbeeld ECVO, HD en ED. De Commissie Gezondheid onderschrijft dit ook.

Beleid binnen de wettelijke kaders
Verondersteld wordt dat door het vaststellen van de convenanten de wet wordt overtreden. Wij delen die mening niet en hebben dit ook extern juridisch laten toetsen. Het is aan de fokker om de zich aan de wet te houden. Fokkers zijn daar ook op gewezen en dit is ook in de convenanten opgenomen. De wettelijke bepaling stelt dat dieren niet mogen lijden onder hun uiterlijke kenmerken. Met een geprotocolleerd en wetenschappelijk gevalideerd screeningsonderzoek en een infrastructuur van speciaal opgeleide dierartsen kunnen wij dit monitoren.

Gelopen race?
Binnen onze verenigingen zijn er leden die veronderstellen dat de zaak rondom de kortsnuitigen al een gelopen race is. Dat is op zich niet onbegrijpelijk, na alle negatieve media-aandacht en politieke ontwikkelingen. De mening dat het beter was geweest om daar eerder op te acteren, delen wij, maar dat voegt voor de uitdagingen en vooral ook de kansen die wij zien nu weinig toe.

Onze plicht om op te komen voor ieder ras!
Wij zijn echter van mening dat er nog mogelijkheden zijn om, onder stringente voorwaarden, de fokkerij en activiteiten met deze rassen wel mogelijk te maken. Daarmee zijn wij van mening dat het onze plicht is om op te komen voor deze rassen, zoals dat in de toekomst mogelijk ook voor andere rassen zal moeten. Hierover zijn wij ook in gesprek met
de politiek en de uitnodiging van de minister om hierover te spreken nemen wij natuurlijk graag aan.

Tijdens de AV op 18 juni a.s. zullen wij dit nader toelichten en hopen samen met alle aangesloten verenigingen ons collectief in te kunnen blijven zetten voor de gezonde rashond.

Graag verwijzen wij u ook naar onze informatieve video over de nulmeting die wij zaterdag 7 mei hebben georganiseerd. Hierbij hebben wij ongeveer 60 honden van meerdere rassen op ademhaling, ooggezondheid en patella luxatie getest. Binnenkort volgt een evaluatie van deze dag met de rasverenigingen. De video vindt u hier.

Met Kynologische groeten

Het bestuur van de Raad van Beheer,

Hildeward Hoenderken, Mark Wisman, Jakko Boersma, Els Siebel, Ilona Lodders, Frans Krijbolder en Freek Klijzing