vlogs4dogs - bericht van bestuur - februari 2021

12-02-2021


Graag vragen wij uw aandacht voor de videopresentatie van onze voorzitter Hildeward Hoenderken over de actualiteit binnen onze vereniging en de planning vanuit het bestuur en onze vereniging voor de komende periode. De videopresentatie duurt ongeveer 7 minuten. Via deze communicatievorm geven wij u een update over de diverse aandachtsgebieden vanuit onze vereniging.

U kunt de video direct bekijken via ons Youtube-kanaal: https://youtu.be/PDh-5_fesuU

Ook de column uit de Raadar nieuwsbrief van januari van onze secretaris Jakko Broersma over de vruchtbare start van het bestuur brengen wij graag nog een keer onder uw aandacht.

rvb-raadar-2021_01-januari Jakko Broersma.pdf

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.