Gedragscode voor exterieurkeurmeesters

Bij het keuren van rashonden in Nederland moet de exterieurkeurmeester niet alleen keuren conform de FCI-rasstandaard, maar moet hij ook een gedragscode naleven. Deze gedragscode hebben wij samen met de keurmeesters en rasverenigingen opgesteld. In de gedragscode staat onder andere dat de keurmeester bij zijn beoordeling ook de gezondheids- en welzijnsaspecten van het ras dan wel de individuele hond laat mee wegen. Dit komt terug in het keurverslag van de hond.


Gedragscode

In de gedragscode is vastgelegd dat de keurmeester angstig en/of agressief gedrag niet tolereert en dat hij de hond bij zulk gedrag diskwalificeert. De keurmeester mag rashonden met (uiterlijke) kenmerken, die kunnen leiden tot gezondheids-, gedrags- en/of bewegingsproblemen, nooit de kwalificatie ‘uitmuntend’ geven. Ook mag hij ze geen prijzen laten winnen in de rasgroepen of bij andere keuringen in de erering.

Gedragscode Exterieurkeurmeesters (versie 23 september 2020)


Code of commitment van de FCI

De FCI (Fédération Cynologique Internationale) heeft de Nederlandse gedragscode overgenomen. Deze gedragscode is de basis voor de internationale 'Code of Commitment' voor keurmeesters. Je vindt deze terug op de website van de FCI.