Raad van Beheer Kennis Tour 2020 / 2021

De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen voor hondenliefhebbers door toonaangevende sprekers, op verschillende locaties door Nederland. De inhoud van de lezingen is niet alleen voor fokkers maar ook voor hondenbezitters, hondenliefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, (aspirant-) keurmeesters, leden van fokadviescommissies, kynologisch instructeurs, bestuursleden van kynologische verenigingen en overige geïnteresseerden interessant.


Corona maatregelen
*Er kunnen door de overheid, de locatie of door de Raad van Beheer Corona-maatregelen gelden voor deelname aan een sessie. Deze worden strikt gehandhaafd. Deelnemers dienen zich van te voren op de hoogte te stellen van de geldende maatregelen. 

Actie Petplan

Bij sommige sessies bieden wij een speciaal Petplan actietarief aan. Dit actietarief geldt uitsluitend als u vanaf 1  juni 2021 een Petplan zorgverzekering heeft afgesloten via onze website. U ontvangt van Petplan een voucher die u samen met het polisblad moet insturen. Voor meer informatie zie de pagina 'zorgverzekering voor je hond'

Inschrijven voor de Kennis Tour sessies kan via de volgende link (op dit moment zijn er nog geen evenementen waarvoor je kan inschrijven): 

Inschrijven Kennis Tour 2021  

 

Kennis Tour Online

Hoe werkt deelnemen aan Kennis Tour Online 

Voor het deelnemen aan de online sessies heb je een stabiele internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet.
Je ontvangt uiterlijk 1 week van tevoren een mail van ons met een registratielink. Na deze verplichte registratie krijg je een unieke link om deel te nemen aan de online sessie. Vervolgens krijg je 24 uur van tevoren en 1 uur van tevoren nog een reminder met de link naar de online sessie.

De sessie start om 20.00 uur. Als je te laat inlogt mis je een gedeelte. Je kunt de sessie niet terugkijken. Net als bij een gewone sessie op locatie eigenlijk. De sessie eindigt rond 21.30 uur, afhankelijk van de vragen en de snelheid van de spreker. Online sessies duren gemiddeld genomen korter dan dezelfde sessies op locatie.

Bij de deelname zie en hoor je de spreker en komt ook de presentatie in beeld. De presentatie is ingedeeld in blokken van ca 15-30 minuten. Je kunt via een chatfunctie vragen stellen. De vragen worden na ieder blok besproken.

Aan het einde van de sessie krijg je de hand-out / samenvatting digitaal toegestuurd (afhankelijk van afspraak met de spreker).
Ook ontvang je aan het einde het certificaat van deelname digitaal. Je dient daarvoor wel aan de sessie te hebben deelgenomen. Tot slot krijg je de link voor het invullen van de evaluatie aan het einde van de sessie.    

 

Programma Kennis Tour 2022

Voor 2022 werken wij aan een wederom mooi en divers programma aan sprekers en onderwerpen. Het programma voor 2022 volgt binnenkort. 


Tenzij anders vermeld zijn alle sessies avondsessies en starten om 20.00 uur en zijn rond 22.30 uur afgelopen. 
De sessies op zaterdag zijn overdag. 

 Logo Kennis Tour

 

For your eyes only: over ogen, oogafwijkingen en het ECVO-onderzoek 

 

  • Datum en lokatie volgen nog!
    *Let op: vanwege maatregelen met betrekking tot het coronavirus is deze sessie afgelast. Een nieuwe datum op locatie wordt nog bekend gemaakt*

 

Inschrijven 

 

Spreker: Roswitha van de Sandt

Gezondheid van de hond is essentieel. Daarbij hoort ook de gezondheid van de ogen. Wanneer ogen aangeboren, erfelijke of verkregen afwijkingen hebben of gaan vertonen, kan dit het welzijn van de hond aantasten.

Om inzicht te krijgen in de wereld ‘door de ogen van de hond’ neemt Roswitha van de Sandt u allereerst mee in de anatomie en functie van het oog. Vragen over hoe de hond ziet (ziet hij kleur of zwart-wit, hoe goed ziet hij op afstand etc.) zullen worden behandeld.

Daarna zullen oogafwijkingen worden besproken én de impact die dit heeft op de hond.

Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen en dat is de reden dat bij veel rassen het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen, het ECVO-onderzoek, verplicht is. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitvoering van dit oogonderzoek, waarop wordt gecontroleerd, hoe dit wordt beoordeeld en hoe hiermee oogproblemen te voorkomen zijn. Zowel de fokker als de toekomstige pup-eigenaar kan hiermee zijn voordeel doen.

 

Nascholingspunten exterieurkeurmeester
Voor deze sessie worden 15 nascholingspunten voor exterieurkeurmeesters toegekend. Exterieurkeurmeesters die deze lezing bijwonen dienen zelf een ingevuld presentieformulier en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Het presentieformulier wordt aan het einde van de sessie afgetekend door een vertegenwoordiger van de Raad van Beheer.

Presentieformulier exterieurkeurmeester 

 

Over de spreker

Roswitha van de Sandt heeft na haar studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht eerst twee en een half jaar in de algemene praktijk gewerkt, waarna zij de 4-jarige opleiding tot Dierenarts Specialist Oogheelkunde aan de Faculteit Diergeneeskunde heeft voltooid. Inmiddels is zij al meer dan 20 jaar als Dierenarts Specialist Oogheelkunde verbonden aan het Diergeneeskundig Specialistisch Centrum “de Wagenrenk”. Daarnaast voert zij reeds 15 jaar het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen, het ECVO onderzoek, uit en is sinds 2017 secretaris van het ECVO panel.

In haar werk als oogspecialist kan zij volop haar passie kwijt: honden zijn geweldige dieren, die naast hun fantastische zintuigen ook het vermogen hebben om het beste uit de mens te halen. Zij streeft tijdens haar onderzoek dan ook naar een goede communicatie tussen hond en mens, waarbij zij de tijd neemt voor de hond én baas.

 

 

Heupdysplasie, elleboogdysplasie, patella luxatie en andere skeletaandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid en voorkómen

 

  • Zaterdag 20 november 2021 (Mercure, Zwolle) *VOL, i.v.m. inhaalsessie*

Inschrijven 

 

Spreker: Herman Hazewinkel

Dysplasie van heupen (HD) en ellebogen (ED) komt in verschillende mate, alleen of in combinatie, voor bij verschillende hondenrassen en kan leiden tot meer of minder ernstige kreupelheid. De beoordeling van de aanwezigheid en de gradering van deze dysplasieën wordt in het kader van de door de Raad van Beheer georganiseerde screening, verricht door een beoordelingspanel aan de hand van hoog kwalitatieve röntgenopnamen. Tijdens de lezing zal getoond worden hoe de röntgenopnamen gemaakt worden en wat daarop te zien kan zijn, en worden beelden getoond van honden-patiënten die lijden aan de verschillende soorten dysplasie. 
Patella luxatie (PL) is een aandoening die tot permanente of wisselende kreupelheid kan leiden, waarbij de diagnose níet op de röntgenfoto, maar bij de hond zelf gesteld moet worden door de beoordelend dierenarts, die door de RvB werd geselecteerd. De wijze van onderzoek wordt getoond en de verschillende graderingen worden besproken. 
Enkele minder vaak voorkomende erfelijke skeletaandoeningen bij honden van kleine en van grote rashonden, waarop niet wordt gescreend in Nederland, zoals ‘de ziekte van Calvé-Legg-Perthes, Craniomandibulaire Osteopathie, Erfelijke Elleboogluxatie, Dwerggroei en spondylose worden geïllustreerd en besproken.

 

Nascholingspunten exterieurkeurmeester
Voor deze sessie worden 15 nascholingspunten voor exterieurkeurmeesters toegekend. Exterieurkeurmeesters die deze lezing bijwonen dienen zelf een ingevuld presentieformulier en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Het presentieformulier wordt aan het einde van de sessie afgetekend door een vertegenwoordiger van de Raad van Beheer.

Presentieformulier exterieurkeurmeester 

 

Over de spreker

Na zijn afstuderen en een korte periode in de praktijk, ging Prof. dr. H.A.W. Hazewinkel werken op de Universiteitskliniek van Gezelschapsdieren in Utrecht. Hij promoveerde op het gebied van de invloed van voedingssamenstelling op de skeletontwikkeling van snelgroeiende, jonge honden. Hij werd specialist Chirurgie van Gezelschapsdieren en ook specialist Veterinaire Voeding bij Gezelschapsdieren en werd hoogleraar op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren; hij begeleidde onderzoek naar de invloed van voeding op het skelet en diverse researchprojecten op het gebied van erfelijkheid van skeletontwikkelingsstoornissen. 
Hij ging in 2014 met pensioen van de Universiteit, maar blijft sinds 1978 betrokken bij de HD-screening en richtte met anderen de ED-commissie op en verrichtte PL-screeningsonderzoek met zijn voorganger Prof Meutstege, deze ED en PL screening werd later door de RvB voortgezet. Tevens is hij voorzitter van de International Elbow Working Group, een groep dierenartsen die kennis verwerft en verspreidt met betrekking tot elleboogdysplasie bij honden.

 

 

  

Gangwerk in beweging

 

  • Zaterdag 2 oktober 2021, ochtend en middag sessie (Woudenberg - De Camp) *Inhaalsessie 2020* 

 

Sprekers: Dick Rutten & Rob Douma

Waar kijkt een keurmeester naar tijdens show en hoe beoordeelt deze in grote lijnen gangwerk – en dan vooral functioneel gangwerk. Welke verschillen zijn er hierbij tussen verschillende rassen en hoe zijn deze te verklaren vanuit het oorspronkelijke doel van dat ras.

Door middel van praktijkvoorbeelden ondersteund met beeldmateriaal zal er tijdens deze lezing een tipje van de sluier worden opgelicht over hoe een keurmeester te werk gaat en de verschillende (rasgebonden) aspecten waarmee hierbij rekening wordt gehouden.

  

Over de sprekers

Dick Rutten

Dick Rutten heeft professioneel met hulphonden gewerkt. Zijn eerste eigen ras was de kortharige Duitse Staande Hond en later dashonden. Na zijn kynologische training werd hij keurmeester van vele rassen in de FCI-groepen 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ook is hij gekwalificeerd om de Hollandse Smoushond, ruwharige Foxterriër en Ierse Wolfshond te keuren op gezondheid, gedrag en functionaliteit.
Naast zijn activiteiten als keurmeester is hij manager en organisator van verschillende, kleine tot zeer grote, evenementen en is lid van verschillende commissies.
Als docent Exterieur & Bewegingsleer heeft Dick vele jaren nieuwe keurmeesters opgeleid.

 

Rob Douma

Rob Douma is opgegroeid met Dobermanns en had later ook Tibetaanse Spaniels. Met beide rassen heeft hij in binnen- en buitenland geshowd. Met Dobermanns heeft hij in binnen- en buitenland getraind (SchH/IPO).
In 1995 werd hij keurmeester voor de Dobermanns en was op dat moment de jongste keurmeester in Nederland. In de ruim 20 jaar daarna werd hij keurmeester voor steeds meer rassen, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat hij in december 2019 werd benoemd tot allround keurmeester.
Planning / tijden / tarief / certificaat


Tijden avondsessie
Vanaf 19.30 uur  - ontvangst
20.00 uur  - start lezing
21.00 uur - korte pauze
22.15/22.30 uur - einde lezing. Uitloop door vragen is mogelijk. 

Online sessies starten om 20.00 uur en zijn rond 21.30 uur afgelopen. 

Er is vooraf koffie, thee, water en iets lekkers. Halverwege de sessie is er een korte pauze ingelast met koffie, thee en fris.


Mede dankzij onze partner Royal Canin kunnen we deze sessies tegen een aantrekkelijk tarief van €19,50 incl. BTW organiseren. De lezingen worden gegeven door onafhankelijke wetenschappelijke sprekers. De partners hebben geen enkele invloed op de inhoud of de keuze van de sprekers.

Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voor relevante sessies worden accreditatiepunten voor kynologisch instructeurs of nascholingspunten voor exterieurkeurmeesters toegekend. De eventuele verplichte presentieformulieren én identiteitsbewijzen dienen door de deelnemers zelf meegenomen te worden.  

Mocht je nog vragen of suggesties hebben dan kun je contact met ons opnemen via kennistour@raadvanbeheer.nl.

 

Suggesties sessies

Heb je nog suggesties voor onderwerpen voor de Kennis Tour?  Laat het ons weten. Bij de planning voor het volgend jaar nemen we alle suggesties mee bij het bepalen van het programma. Stuur een mail met je suggestie met daarbij het thema en liefst ook een mogelijke spreker naar kennistour@raadvanbeheer.nl.  

 

Locaties

De lezingen worden op meerdere locaties verspreid door het land gegeven om zo veel mogelijk geïnteresseerden de kans te bieden om deel te nemen.

De locaties zijn:

Mercure Hotel
Hertsenbergweg 1
8041 BA Zwolle

Sport- en cultureel Centrum De Camp
De Bosrand 15-17
3931 AP Woudenberg

Schimmel 1885
Stationsweg Oost 243
3931 EP Woudenberg

Den Durpsherd
Kerkwijk 61
5258 KB Berlicum (bij Den Bosch)

Van der Valk Hotel
Parallelweg-Zuid 185
2914 LE Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Inschrijven

*Er kunnen door de overheid, de locatie of door de Raad van Beheer Corona-maatregelen gelden voor deelname aan een sessie. Deze worden strikt gehandhaafd. Deelnemers dienen zich van te voren op de hoogte te stellen van de geldende maatregelen.    

Je kunt je uitsluitend inschrijven voor de sessies van de Kennis Tour via de speciale inschrijfmodule. Inschrijven kan tot circa één week voor aanvang van de sessie (vol=vol). 

Er geldt een maximum aantal deelnemers in verband met de grootte van de locaties. Hiervan kan helaas niet worden afgeweken. Bij grote belangstelling wordt in overleg met de spreker mogelijk een vervolgsessie op een andere locatie ingepland.

Wij willen je erop wijzen dat het meenemen van honden in de locatie alleen is toegestaan voor hulp- of geleidehonden. 

De bijdrage in de kosten per deelnemer bedraagt € 19,50.

De overige kosten worden gedragen door de Raad van Beheer en onze partner Royal Canin.

Bij inschrijving dien je direct via iDeal te betalen. 
Zorg er voor dat je jouw inschrijving helemaal afrondt en betaalt! Als je niet betaalt, vervalt jouw inschrijving ook al heb je een bevestiging ontvangen. 

Je ontvangt een automatische bevestiging op het e-mailadres dat je hebt ingevuld in de inschrijfmodule als besteller. 
Heb je na betaling binnen 48 uur geen e-mail ontvangen, stuur dan een bericht naar kennistour@raadvanbeheer.nl en vermeld daarbij naam, adresgegevens, datum en zo mogelijk bij benadering tijdstip van inschrijving. Wij kunnen dan kijken of er wellicht een technisch probleem is geweest. Indien je problemen ondervindt met iDeal, neem dan contact op met jouw bank.

Bewaar de e-mailbevestiging van jouw inschrijving goed! Dit is tevens jouw bewijs van inschrijving en jouw toegangsbewijs.

Indien je niet over iDeal beschikt, kun je via vrienden, kennissen of familie inschrijven die wel hierover beschikken. Wij kunnen helaas geen inschrijving op andere wijze accepteren. Heb je daar vragen over neem dan contact met ons op. 

Inschrijven kennis tour 2020

Afmelden en restitutie

Gezien de lage kosten van inschrijving is het niet mogelijk om inschrijfgeld te retourneren bij afmelding. Als je door welke oorzaken dan ook zelf verhinderd bent kun je altijd jouw toegangsbewijs aan iemand anders geven. Meld dit dan wel vooraf via kennistour@raadvanbeheer.nl.

 

Wij zien je graag tijdens de Raad van Beheer Kennis Tour.

Logo Kennis Tour