Raad van Beheer Kennis Tour 2023

De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen voor hondenliefhebbers door toonaangevende sprekers, op verschillende locaties door Nederland. De inhoud van de lezingen is niet alleen voor fokkers maar ook voor hondenbezitters, hondenliefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, (aspirant-) keurmeesters, leden van fokadviescommissies, kynologisch instructeurs, bestuursleden van kynologische verenigingen en overige geïnteresseerden interessant.


Inschrijven voor de Kennis Tour sessies: Inschrijven Kennis Tour

Als de sesie niet meer zichtbaar is in de webwinkel is deze vol. 

Er zijn geen reserveplaatsen beschikbaar. 

 


 

Voor 2023 hebben we wederom een mooi divers programma aan sprekers en onderwerpen. 

Alle sessies zijn, tenzij anders aangegeven, avondsessies en starten om 20.00 uur en zijn rond 22.30 uur afgelopen. 

Eventuele vermelde dagsessies zijn van 10.00-12.30 uur en van 13.00 - 15.30 uur.

  

Heupdysplasie, elleboogdysplasie en andere skeletaandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid en voorkómen 

  • Dinsdag 16 mei 2023 (Woudenberg, Schimmel1885). (VOL) 

Spreker: Herman Hazewinkel

Dysplasie van heupen (HD) en ellebogen (ED) komt in verschillende mate, alleen of in combinatie, voor bij verschillende hondenrassen en kan leiden tot meer of minder ernstige kreupelheid.

De beoordeling van de aanwezigheid en de gradering van deze dysplasieën wordt in het kader van de door de Raad van Beheer georganiseerde screening, verricht door een beoordelingspanel aan de hand van hoog kwalitatieve röntgenopnamen.
Tijdens de lezing zal getoond worden hoe de röntgenopnamen gemaakt worden en wat daarop te zien kan zijn, en worden beelden getoond van honden-patiënten die lijden aan de verschillende soorten dysplasie. 

Patella luxatie (PL) is een aandoening die tot permanente of wisselende kreupelheid kan leiden, waarbij de diagnose níet op de röntgenfoto, maar bij de hond zelf gesteld moet worden door de beoordelend dierenarts, die door de RvB werd geselecteerd. De wijze van onderzoek wordt getoond en de verschillende graderingen worden besproken. 

Enkele minder vaak voorkomende erfelijke skeletaandoeningen bij honden van kleine en van grote rashonden, waarop niet wordt gescreend in Nederland, zoals ‘de ziekte van Calvé-Legg-Perthes, Craniomandibulaire Osteopathie, Erfelijke Elleboogluxatie, Dwerggroei en spondylose worden geïllustreerd en besproken.

Over de spreker

Na zijn afstuderen en een korte periode in de praktijk, ging Prof. dr. H.A.W. Hazewinkel werken op de Universiteitskliniek van Gezelschapsdieren in Utrecht. Hij promoveerde op het gebied van de invloed van voedingssamenstelling op de skeletontwikkeling van snelgroeiende, jonge honden. Hij werd specialist Chirurgie van Gezelschapsdieren en ook specialist Veterinaire Voeding bij Gezelschapsdieren en werd hoogleraar op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren; hij begeleidde onderzoek naar de invloed van voeding op het skelet en diverse researchprojecten op het gebied van erfelijkheid van skeletontwikkelingsstoornissen. 

Hij ging in 2014 met pensioen van de Universiteit, maar blijft sinds 1978 betrokken bij de HD-screening en richtte met anderen de ED-commissie op en verrichtte PL-screeningsonderzoek met zijn voorganger Prof Meutstege, deze ED en PL screening werd later door de RvB voortgezet. Tevens is hij voorzitter van de International Elbow Working Group, een groep dierenartsen die kennis verwerft en verspreidt met betrekking tot elleboogdysplasie bij honden.

  

Hartziektes bij honden: diagnostiek, therapie en preventie

  • Donderdag 9 februari 2023 (Nieuwerkerk aan den IJssel) 
  • Donderdag 15 juni 2023 (Berlicum) 

Spreker: Niek Beijerink

Net zoals bij de mens kunnen honden ook hartziekten krijgen. Dit kunnen aangeboren afwijkingen zijn, maar ook ziekten die de hond op latere leeftijd krijgt. Symptomen die gezien worden kunnen door de eigenaar opgemerkt worden (bijvoorbeeld flauwtes, benauwdheid, verminderde conditie), maar ook door de dierenarts (bijvoorbeeld hartruis, ritmestoornis). De diagnostiek en behandeling van veel voorkomende hartziektes bij honden worden besproken aan de hand van casuïstiek uit Niek zijn eigen praktijk. Ook zal hij stilstaan bij de erfelijkheid van sommige hartaandoeningen, en hoe een ras-specifiek preventie-programme eruit kan zien. 

Over de spreker

Specialist Cardiologie

Niek Beijerink is dierenarts-specialist cardiologie voor gezelschapsdieren en Diplomate van het European College of Veterinary Internal Medicin. Hij is afgestudeerd in 2005, waarna hij op de Kliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht een een promotietraject (PhD) succesvol heeft afgerond in 2007, en is geslaagd voor zijn cardiologie-examen in 2010.

Universitair hoofddocent

Sinds 2011 is Niek Beijerink full-time werkzaam als Universitair hoofddocent in Australie (Universiteit van Sydney). Zijn werk bestond aldaar uit een combinatie van patientenzorg, onderwijs, en onderzoek. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn hartfalenbehandeling, genetica van mitraalklepinsufficientie (lekkende hartkleppen) bij Cavalier King Charles Spaniels en cardiovasculaire CT (scans van kransslagaders. Sinds augustus 2018 is hij weer met zijn gezin in Nederland, en combineert hij zijn werkzaamheden in Sydney met de behandeling van hartpatiënten en longpatiënten o.a. bij Veterinaire Specialisten in Vught.

Textbook of Veterinary Internal Medicine

Niek is de hoofdauteur van het hoofstuk “Aangeboren hartafwijkingen” in de nieuwste editie van het ‘Textbook of Veterinary Internal Medicine’ (the Ettinger), volgens velen het belangrijkste tekstboek in de interne geneeskunde van gezelschapsdieren.

Inschrijven Kennis Tour

 

Update caniene herpesvirus type 1 infecties bij de hond

  • Woensdag 5 april 2023 (Berlicum) (VOL)
  • Dinsdag 5 september 2023 (LET OP: ONLINE

 

Spreker: Hans Nauwynck

Voor iedere fokker en hondenliefhebber die meer wil weten over virussen bij honden en de fokkerij, waarbij veel aandacht zal zijn voor het Caniene Herpes Virus. 

Over de spreker

Hans Nauwynck is geboren op 2 mei 1963 te Torhout, West-Vlaanderen, België. Hij is afgestudeerd als dierenarts in 1987 aan de Universiteit van Gent en ontving als beste student de Columbien prijs. Hij heeft zijn academische carrière volledig doorlopen aan dezelfde universiteit, binnen het Laboratorium voor Virologie, Faculteit Diergeneeskunde. In 1993 behaalde hij de graad van doctor in de diergeneeskundige wetenschappen en in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot docent. Nadien werd hij bevorderd tot hoofddocent (1999) en hoogleraar (2004). In 2004 werd hij Directeur van het Laboratorium voor Virologie, Faculteit Diergeneeskunde Gent.

Momenteel doceert hij verschillende cursussen die handelen over virale ziekten bij zoogdieren, vissen en schelpdieren. Zijn onderzoek richt zich vooral op de cellulaire en moleculaire pathogenese van virale ziekten bij mens en dier, met speciale aandacht voor (i) het binnendringen van virussen in de gastheercel, (ii) de invasie van virussen in de gastheer doorheen barrières, via leukocyten en langs neuronen en (iii) het ontsnappen van virussen aan de immuniteit van de gastheer. Betere inzichten leiden tot de gerichte ontwikkeling van nieuwe behandelingen en vaccins. Hij was promotor van 75 PhD studenten. Op dit moment werken in zijn laboratorium 20 PhD studenten, 2 postdocs en 10 technische medewerkers.

Hij is auteur van 423 publicaties in internationale tijdschriften en levert frequent bijdragen tijdens internationale veterinaire en virologische congressen. Hij is betrokken geweest bij de organisatie van verschillende congressen. Hij is reviewer bij diverse internationale tijdschriften, expert betrokken bij het opstellen van strategieën voor de bestrijding van virale dierenziekten, expert bij de evaluatie van projectvoorstellen en bestuurslid van veterinaire en virologische verenigingen. Hij heeft 13 patenten op zijn naam en is oprichter van twee spinoff bedrijven (Imaqua en Pathosense).

Inschrijven Kennis Tour

  

Wegwijs voor de (beginnende) exposant  

 

  • Dinsdag 14 november 2023 (Woudenberg)

Spreker: Erna Upmeijer 

Als je een hondenshow of tentoonstelling bezoekt dan zie je allemaal exposanten hun hond voorbrengen in de showring.
Maar hoe werkt dat dan precies op een show? Waar let een keurmeester op als hij jouw hond beoordeelt? En hoe kun jij daar zelf samen met je hond voor zorgen dat je jezelf en je hond optimaal presenteert? De voorbereiding, volg ik wel of geen ringtraining? Hoe schrijf je in? In welke klasse schrijf je in? Wanneer ben ik klaar? Moet ik wachten op uitslagen? Waar vind ik de uitslagen? Moet ik verkregen titels aanvragen? Wat moet ik meenemen naar een show? Mogen kinderen deelnemen? Moet ik de hond wassen en zo ja, wanneer dan? Wat zijn de tentoonstellingsregels en waar vind ik die? 

Een avondvullend programma over allerlei onderwerpen betreffende de  hondententoonstelling. 

  

Over de spreker

 

Erna Upmeijer is fokker van het ras Alaskan Malamute en groepskeurmeester van FCI groep 5 Kees- en Poolhonden.

Daarnaast is ze actief als voorzitter van Kynologenclub de Oude IJsselstreek, Docent Exterieur & Beweging van de Raad van Beheer. Ieder jaar is ze vaste medewerker in de erering op de Dutch Winner Show en op de Hond van het Jaar Show. Af en toe exposeert ze zelf met haar eigen honden, de Alaskan Malamute.

Inschrijven Kennis Tour

 

Neuswerk en speuren

  • Woensdag 21 juni 2023 (LET OP: ONLINE) (VOL)
  • Woensdag 18 oktober 2023 (Zwolle) (VOL)

CKI punten nascholing: cat A 15 punten

Spreker: Adee Schoon

Het trainen van honden in ‘neuswerk’ heeft wereldwijd een enorme vlucht genomen. Maar omdat wij zelf niet zo goed ruiken, maken we veel fouten in die training – het is alsof een kleurenblinde persoon een kind leert te kleuren.

Een beter begrip over geuren en hoe deze worden verspreid, en een beter begrip over hoe de neus werkt en waar een hond aandacht voor heeft, kunnen ertoe leiden dat wij onze training zo inrichten dat honden ons beter begrijpen.

In deze lezing zullen deze punten worden behandeld, waarbij het accent zal liggen op het zoeken (en vinden!) van mensen.

Over de spreker