Opleidingsinstituten Kynologisch Instructeur


Geaccrediteerde opleidingsinstituten

 

Momenteel heeft de Raad van Beheer de volgende zeven opleidingsinstituten geaccrediteerd die cursisten opleiden tot Kynologisch Instructeur:

 

Accreditatie voor opleiding tot Kynologisch Instructeur

Om accreditatie te ontvangen van de Raad van Beheer voor een opleiding tot Kynologisch Instructeur, dient de opleiding te voldoen aan de opgestelde eindtermen en uitvoeringsregels. De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) beoordeelt of een opleiding voldoet aan de gestelde eisen. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar cki@raadvanbeheer.nl

 

Accreditatie voor nascholing cursus/workshop/opleiding

Wil je geaccrediteerde nascholing aanbieden in de vorm van een cursus, workshop of opleiding? Download dan hieronder het "Aanvraagformulier voor accreditatie nascholing" en vul deze volledig in. Het aanbieden van nascholing is ook toegankelijk voor niet-geaccrediteerde instituten. Je kunt dan het ingevulde formulier als Word-document e-mailen naar cki@raadvanbeheer.nl.

De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) behandelt de accreditatieaanvraag en bepaalt bij een positieve beslissing hoeveel punten aan de nascholing wordt toegekend. 

Let op: De gestelde aanvraagtermijn van 8 weken wordt strikt gehandhaafd.

Aanvraagformulier voor accreditatie nascholing

 

Eisen nascholing

Nascholing wordt als volgt in categorieën opgedeeld:

  • Categorie A: Lezingen en workshops waar gedrag en leerprocessen, opvoeding/ functioneren in de maatschappij centraal staan. Verder medische onderwerpen zoals belastingen en belastbaarheid voor zover van belang bij het dagelijks functioneren en sporten.
  • Categorie B: Lezingen en workshops die een waardevolle aanvullende kennis bieden op de onderwerpen die onder de eindtermen vallen zoals didactische vaardigheden en trainingsvaardigheden voor een bepaalde discipline of sport
  • Categorie C: Lezingen en workshops waarvan de aangeboden informatie interessant kan zijn voor een kynologisch instructeur maar waarvan niet gezegd kan worden dat de aangeboden kennis nodig is om cursisten op de juiste wijze te kunnen begeleiden.

 

Ook worden de docenten die de nascholing verzorgen opgedeeld in categorieën:

  • Categorie A: Gedragstherapeut voor leerprocessen. Dierenarts of aanverwante opleiding voor medische onderwerpen.
  • Categorie B: Ervaren en nawijsbaar succesvol sporter/voorbrenger, docent.
  • Categorie C: Terzake deskundig persoon zoals dierenartsassistent of voedingsdeskundige. 

De CKI beoordeelt in welke categorie de nascholing en de docent zal worden ingedeeld. 

 

 Aan de nascholing worden als volgt punten toegekend: 

  

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Avond of halve dag

15

10

5

Hele dag

30

20

10

Tweede dag

15

10

5

Derde dag

5

5

0

Volgende dag(en)

5

0

0