FCI - wereldorganisatie

Op internationaal niveau is de Fédération Cynologique Internationale (FCI) het overkoepelende orgaan. Er zijn bijna 100 nationale kennelclubs (dit zijn organisaties die op kynologisch gebied actief zijn) lid van de FCI. Ook de Raad van Beheer is als Nederlandse kennelclub lid van de FCI.


Niet alle nationale kennelclubs zijn lid van de FCI. Zo zijn de kennelclubs van Groot-Brittannië, Canada en Amerika niet aangesloten; zij opereren zelfstandig. Wel hebben de FCI en de Amerikaanse, Canadese en Engelse kennelclub onderling afspraken gemaakt, onder andere over de erkenning van stamboekhoudingen.

 

 

 

Het bestuur van de FCI vormt een vertegenwoordiging van de kennelclubs die lid zijn van de FCI. Het kantoor is gevestigd in België. De FCI heeft vijf secties, namelijk Europa, Amerika, Azië, Afrika en Oceanië en Australië. Jaarlijks vindt in iedere sectie een sectietentoonstelling plaats. De meeste activiteiten vinden plaats in de Europese sectie.

De FCI werkt met commissies. De Raad van Beheer is in die commissies vertegenwoordigd.

De FCI voert een aantal taken uit. Deze zijn:

  • Het erkennen van één kennelclub per aangesloten land.
  • Het opstellen van regels waaraan alle leden zich dienen te houden
  • Het zorgen voor onderlinge afstemming van nationale reglementen.
  • Het toewijzen van tentoonstellingen en internationale kampioenschappen.
  • Het goedkeuren van beschrijvingen van rasstandaarden; deze gelden in alle aangesloten landen.
  • Het toewijzen van de organisatie van de jaarlijkse wereldtentoonstelling aan één van de leden.
  • Het organiseren van activiteiten en erkende wedstrijden op het gebied van de jacht.

Kijk voor meer informatie over de FCI op www.fci.be 

Voor een overzicht van alle aangesloten landen en de contactgegevens kun je terecht op www.fci.be/en/members/

Op de hoogte blijven van dat wat er binnen de FCI gebeurt? Lees dan de tweemaandelijkse online nieuwsbrief op  www.dogdotcom.be.