Banners

Voor de promotie van de website van de Raad van Beheer zijn er banners beschikbaar in de meest gangbare formaten. Je kunt deze vrijelijk op je eigen website gebruiken.


Let op: we staan het gebruik van de banners niet toe als je op je website ten onrechte melding doet of de indruk wekt dat er een verbondenheid met of erkenning door de Raad van Beheer is. Ook als je door publicatie van onze banner(s) op je website schade toebrengt aan de kynologie in zijn algemeenheid of aan (activiteiten van) de Raad van Beheer staan wij het gebruik van onze banners niet toe. Of hiervan sprake is, is ter beoordeling aan de Raad van Beheer. In dat geval beroepen wij ons op het auteursrecht en moet je de banners alsnog verwijderen.