Tarievenlijst

De tarieven worden jaarlijks aangepast en bepaald door de Algemene Vergadering. Jaarlijks vanaf 1 januari vindt u hier de tarieven die geldig zijn tot en met 31 december van het lopend kalenderjaar. In bijzondere gevallen kunnen tarieven door bestuursbesluit aangepast worden.


m.i.v. 1-1-2020

 

 OMSCHRIJVING PRODUCT / DIENST

 REGL.

 

TARIEF €

 

Cursussen / Examens

 Cursus Exterieur en Bewegingsleer

 Examenregl 

 € 333,90

 Examen Exterieur en Bewegingsleer

 Examenregl

 € 169,70

     

Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH). Landelijk examen georganiseerd door RvB, registratie en certificaat per module per kandidaat.

   

 Module 1 Erfelijkheidsleer (basis)

 Examenregl  €  30,80

 Module 2 Voortplanting

 Examenregl  €  30,80

 Module 3 Gezondheid rond het nest

 Examenregl  €  30,80

 Module 4 Wetten en regels

 Examenregl  €  30,80

 Module 5 Gedragsleer

 Examenregl  €  30,80

 Module 6 Voeding en verzorging

 Examenregl  €  30,80
     
 Tarieven voor examens op locatie    
Examens modules "Fokken en houden van  honden" georganiseerd door (en betaling via) KC's/Rasvereniging. Vast bedrag, ongeacht aantal kandidaten/modules. Examenregl € 122,40

Naast het vaste bedrag (zie hier boven) betaalt de organiserende, aangesloten vereniging, voor het examen Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH) per kandidaat, per module onderstaande bedragen. (Het bedrag dat examenkandidaten betalen aan de organiserende vereniging, is vrij vast te stellen door deze verenigingen. Dit tarief is niet opgenomen in deze tarievenlijst.)

   
 Module 1 Erfelijkheidsleer (basis)  Examenregl  € 15,90
 Module 2 Voortplanting  Examenregl  € 15,90
 Module 3 Gezondheid rond het nest  Examenregl  € 15,90
 Module 4 Wetten en regels  Examenregl  € 15,90
 Module 5 Gedragsleer  Examenregl  € 15,90
 Module 6 Voeding en verzorging  Examenregl  € 15,90
 Module 9 Rasherkenning & terminologie  Examenregl  € 15,90
     
Voortgezette Kynologisch Kennis (VKK). Landelijk examen georganiseerd door en bij RvB.    
 Module 7 Anatomie en basis bewegingsleer  Examenregl  € 30,80
 Module 8 Fysiologie  Examenregl  € 30,80
 Module 9 Rasherkenning & terminologie  Examenregl  € 30,80
 Module 10 Kennis van Showreglementen  Examenregl  € 30,80
 Module 11 Embryologie  Examenregl  € 30,80
 Module 12 Erfelijkheidsleer (gevorderd)  Examenregl  € 30,80
     

 Examen KK1 of KK2

 Examenregl

 € 169,70

 Herexamen KK1, eerste vak

 Examenregl

 €  56,80

 Herexamen KK1, twee vakken

 Examenregl

 €  85,20

 Herexamen KK2

 Examenregl

 €  85,20

     

 Rasexamen

 Examenregl  

 € 127,10

 Compact rasexamen

 Examenregl

 €  85,20

     

Aanvraag accreditatie opleidingsinstituut Kynologisch Instructeur

 

€ 403,80

Her-accreditatie opleidingsinstituut Kynologisch Instructeur

 

€ 212,60

CKI afdracht opleidingsinstituut theorie per kandidaat

 

  €  16,20

CKI afdracht opleidingsinstituut praktijk  per kandidaat

 

  €  16,20

CKI benoeming Kynologisch Instructeur aangesloten RvB/St. GGB

 

 €  37,80

CKI herbenoeming Kynologisch Instructeur aangesloten RvB/St. GGB

 

 €  27,10 

CKI Benoeming Kynologisch Instructeur elders (niet aangesloten bij RvB)    €  151,10
CKI Herbenoeming Kynologisch Instructeur elders (niet aangesloten bij RvB)    €  113,20
     

Lidmaatschap

Contributie vereniging per lid

 art 17 HR

 €    2,04

Entreegeld nieuw lid Raad van Beheer

 art 17 HR

 € 1071,20

Entreegeld ieder extra VFR

 art 17 HR

 € 161,60

     

Stambomen / Kennelnamen / hondenLogboek

Inschrijfkosten per hond (=  stamboom) inclusief  (nest)controle en  chip. 

Verplicht DNA-profiel en afstammingscontrole (prijs per pup)

 

III.24

 

 III.14

 III.19

 €  87,30

 

 €  33,30

Heffing niet-lid rasvereniging per nest

III.25.1

€ 141,50

Correctie stamboom (geen adreswijziging  of overdracht)

III.27.3

 €  34,30

Correctie stamboom (met logboek)

 

 € 59,90

Duplicaat stamboom zonder controle (uitsl. voor honden in buitenland)

III.40.3 

 €  39,90

Duplicaat stamboom met controle 

III.40.3

 € 79,40

Eigendomsoverdracht en adreswijziging  (2e registratie)

III.29.4

 € 21,10

Duplicaat registratiebewijs

 

 €  7,70

Variëteitswijziging incl. keuring (ook Voorl.  Reg./Bijlage)

III.30.4

 € 62,60

Aanvraag kennelnaam

III.47.2

€283,00

Herregistratie kennelnaam

III.61.1

€283,00

Importeren buitenlandse kennelnaam

 

 € 41,70

Hondenlogboek (voor alle stamboomhonden, alle activiteiten) (ook duplicaat en vervolg)

III.63.4

€  25,60

Aankeuringsprocedure zonder chip

 III.10

 €  88,50

Aankeuringsprocedure met chip

 III.10

 € 107,90

ID Pasje (was t.b.v. RAD rassen)

 

 € 21,70

Export certificaat

 

 € 10,70

Controle identificatie

 

€  38,90

Chippen individueel

 

€  18,80

Adm.kosten te late dek- of geboorte aangifte

.

 €  22,80

Vergeefse reis chipper

 

 €  38,90

Adm.kosten geen stambomen, na chippen  

 III.25.4

 €  88,50

Adm.kosten geweigerd nest

 

 €  24,00

Adm.kosten aanvraag duplicaat stamboom vervallen

 

 €  12,40

Adm.kosten aanvraag import vervallen

 

 €  27,90

Kopie kennelkaart

 III.62.2

 €  11,50   

Adreswijziging kennelnaam

 III.62.2

 €  0,00

Adm.kosten kennelnaamaanvraag vervallen

 

 €  21,70

     

Tentoonstelling - (Kampioens)Clubmatch 

Gebruikshondenverklaring

 IV.21.2

 €  19,10

Afdracht per hond, kampioensclubmatch

 IV.110.1

 €  1,60

Afdracht per hond, clubmatch

 IV.138.1

 €  1,40

Vergunning Kampioenschapsclubmatch

 IV.98

 €  41,70

Vergunning nationale tentoonstelling

 IV.53.1A

 € 160,30

Vergunning internationale tentoonstelling

 IV.53.1B

 € 237,40

Afdracht FCI per ingeschreven hond

 IV.72.1

 €  1,50

Afdracht per ingeschreven hond, internationale tentoonstelling

 IV.72.1 

 €  5,20

Afdracht per ingeschreven hond, nationale  tentoonstelling

 IV.72.1

 €  4,50

Toekennen Titel Nederlands Jeugd  Kampioen / Nederlands Veteranen Kampioen  

.

 €  42,80

Toekennen Titel Benelux Jeugdkampioen  (BNLJCh.) Benelux  Veteranen Kampioen (BNLVCh.) en Benelux Kampioen (BNLCh.)

 ***alleen als de laatste Benelux  Winner titel in Nederland is  behaald. 

 

 €  42,80

Kampioenskruis

.

 €  56,70

     

Sporten nationaal  

Agility

 V.61 t/m V.69

 

Afdracht per deelnemer

 

 €    5,00

Afdracht per deelnemer, gereduceerd tarief (inschrijfgeld max. € 13,-).

 

 €    3,40

Afdracht per deelnemer, teamwedstrijd

 

 €    2,90

Afdracht per deelnemer, toernooi

 

 €    5,00

FCI-Obedience

 V.51 t/m V.60

 

Afdracht per deelnemer

 

 €    5,00

Diploma na wedstrijd

 

 €    5,70

Aanvraag examen

 

 €  82,20

Gehoorzame Hond

 

 

Aanvraag examen

 

 € 82,20

Flyball

 V.70 t/m V.72

 

Afdracht per deelnemer

 

 €   5,00

     

Diverse sporten 

Hondenlogboek (stamboomloze honden voor Agility, FCI Obedience, Flyball & Waterwerk)

 

 €   25,60

Administratiekosten foutief aangevraagd hondenlogboek

 

 €   3,60

Startlicentie: Aanvraag/verlenging (per kalenderjaar)

 

 €   14,70

     

Klachten/Regelgeving  

 Klacht Tuchtcollege

 VI.39.1

 € 165,80

 Klacht Geschillencommissie

 VII.12.1

 € 165,80

 Uitgave Regelgeving (Statuten,  Huishoudelijk Reglement,  Kynologisch Reglement,etc.)

 .

 €  27,30

     

Gedrag, gezondheid & welzijn 

DNA-profiel

Voorrijkosten (per bezoek anders dan nestcontrole)

.

 €  31,70

 €  38,90

Duplicaat DNA-profiel

 

 €  7,40

HD Screening (heupen)

.

 €  55,40

ED Screening (ellebogen)

.

 €  66,50

CD Screening (doofheid)

.

 €  11,30

Herbeoordeling HD (na bezwaar)

.

 €  63,60

Herbeoordeling ED (na bezwaar)

.

 €  63,60

Bijschrijven onderzoeksresultaten in rashondenlogboek

.

 €  12,10

Voor zover van toepassing zijn de bedragen inclusief omzetbelasting.
Aan de vermelde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
De door de Algemene Vergadering vastgestelde begroting incl. tarievenbesluit is bepalend.

Commissie Werkhonden 

Hondenlogboek (stamboomloze honden voor UV, VZH, IPO en ander werkhondensporten)

 

 €   40,00

Deze Hondenlogboeken worden uitgegeven door de Commissie Werkhonden.