Vacatures bij verenigingen


Klik op de link om via het online formulier de beschikbare vacatures voor bestuurs-, commissie-, instructeurs- en andere functies binnen jouw vereniging hier kenbaar maken. Deze dienst is uitsluitend beschikbaar voor direct aangesloten leden van de Raad van Beheer.  

 

 Nederlandse Spaniel Club

Datum vacature

22-01-2018

Naam vereniging (voluit)

Nederlandse Spaniel Club

Naam contactpersoon

Ineke Mulder-van der Spoel

Telefoon contactpersoon

 

E-mail

secretaris@spanielclub.nl

Naam vacature

Voorzitter

Korte omschrijving vacature

Wij zijn op zoek naar een geweldige Voorzitter die leiding wil geven aan de oudste en grootste rasvereniging voor de Engelse Cocker en Sussex spaniel. De vereniging bestaat bijna 100 jaar!! Statutair is het mogelijk de NSC uit te laten groeien tot alle spaniel rassen van rasgroep8. Het is dus mogelijk om al deze mooie rassen onder uw hoede te krijgen, aan te sturen en te vertegenwoordigen! Wij leden doen dat graag samen met U! Kent u iemand die wat tijd over heeft, of bent u zelf die persoon en de geschikte kandidaat voor het Voorzitterschap en u wilt met ons bouwen aan een goede en gezonde toekomst, laat ons dit dan weten! Wij gaan heel graag met u in gesprek.

Startdatum

Zo spoedig mogelijk

Website link voor informatie vacature

 

Telefoonnummer voor informatie vacature

 

E-mail voor meer informatie vacature

secretaris@spanielclub.nl

 

  

K.C. Delft e.o.

Datum vacature

20-12-2017

Naam vereniging (voluit)

Kynologenclub Delft en omstreken

Naam contactpersoon

Henk Revier

Telefoon contactpersoon

06 50243930

E-mail

clubsecretariaat@kc-delft.nl

Naam vacature

Gezocht agility trainers, zowel ervaren als onervaren m/v (vrijwilligersfunctie)

Korte omschrijving vacature

Om ons team Agility instructeurs te versterken zoeken wij enthousiaste mensen, die het leuk vinden te werken met honden en mensen. Ervaren trainers: Als gediplomeerd en ervaren trainer ga je als vrijwilliger wekelijks lesgeven aan groepen hondenbezitters die met hun hond deelnemen aan de cursus. Het doel is honden en handlers op een adequate wijze te begeleiden bij het uitoefenen van de sport. Dit kunnen zowel beginnende honden als honden en handlers zijn die al aan wedstrijden deelnemen. Van gediplomeerde trainers verwachten wij de bereidheid om bij te scholen in de lesmethode die onze Kynologenclub hanteert. Onervaren trainers: Heb je nog geen ervaring in lesgeven aan hondenbezitters, dan doorloop je eerst een snuffelstage van 3 maanden. Bij geschiktheid bieden we je een opleiding op de club door onze eigen instructeurs. Daarnaast krijg je een externe opleiding waarbij je de benodigde diploma’s kunt behalen. De opleiding is praktijkgericht, maar bevat uiteraard ook veel theorie. Iedere week ben je actief op het veld bezig om het geleerde in praktijk te brengen. Tijdsbesteding: Hondentrainer worden en zijn vergt tijd. Heb je eenmaal het niveau bereikt waarmee je zelfstandig trainingen kunt geven, dan wordt in overleg bepaald hoeveel trainingsuren je gaat geven. Verder wordt er ongeveer eens per kwartaal vergaderd en worden er met regelmaat workshops gehouden waaraan je als instructeur kunt deelnemen. De voorbereiding voor trainingen en/of opleiding vergt ongeveer 2 tot 4 uur per week. Profiel: Doorzettingsvermogen Teamworker Sterke communicatieve eigenschappen Initiatiefrijk Enthousiast Goede gezondheid Bereidheid om minimaal twee jaar bij ons als instructeur actief te blijven Ruime ervaring met honden (eigen hond is een pré) Uiteraard kun je goed met honden overweg, daarnaast vind je het leuk om met mensen om te gaan. Wij bieden: Een leuke bijbaan (onbetaald) als instructeur bij een gezellige, maar professionele kynologenclub. Een enthousiast team vrijwilligers als directe collega's. Een compleet kledingpakket, bestaande uit: trainingspak, shirts, fleecevest, gel jas, warme jas en regenpak Een betaalpas waarop een bedrag staat waarmee je je consumpties betaalt Deelname aan onze gezellige vrijwilligersavond Per gegeven cursus heb je het recht om zelf (of een van je gezinsleden) gratis in te schrijven voor een cursus bij dezelfde of een van de andere disciplines die de KC-Delft aanbiedt. Opleidingsmogelijkheden om je te bekwamen in het lesgeven aan zowel honden als mensen en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen op het gebied van hondengedrag door middel van bijscholingen. De trainingen worden gegeven op de accommodatie van KC Delft e/o, Tanthofdreef 10, 2623 EX Delft. 

Startdatum

per direct

Website link voor informatie vacature

 

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 50243930

E-mail voor meer informatie vacature

clubsecretariaat@kc-delft.nl

 

 

Nederlandse Bouvier Club

Datum vacature

21-11-2017

Naam vereniging (voluit)

Nederlandse Bouvier Club

Naam contactpersoon

Yvonne Teutscher

Telefoon contactpersoon

06 55701153

E-mail

penningmeester@bouvierclub.nl

Naam vacature

Secretaris m/v

Korte omschrijving vacature

Functieprofiel secretaris De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor. Hij/zij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij/zij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten. Hij/zij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan. Hij/zij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen, brieven worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden. Hij/zij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen. Hij/zij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage. Hij/zij draagt er door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijk wijze één stem kan uitbrengen. Hij/zij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan worden uitgebracht. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 28 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft. De ideale kandidaat beschikt over de volgende kenmerken en eigenschappen: 1. Organisator van processen en procedures. 2. Goede communicator in woord en geschrift. 3. Het strekt tot aanbeveling als kandidaten beschikken over een juridische achtergrond of in ieder geval een sterk ontwikkeld gevoel voor regelgeving en gewend daarmee om te gaan. 4. Teamspeler die graag voorwaarden schept. 5. Bekendheid met moderne IT hulpmiddelen is handig

Startdatum

a.s.m.

Website link voor informatie vacature

www.bouvierclub.nl

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 55701153

E-mail voor meer informatie vacature

penningmeester@bouvierclub.nl

  

 

 

Nederlandse Bouvier Club

Datum vacature

21-11-2017

Naam vereniging (voluit)

Nederlandse Bouvier Club

Naam contactpersoon

Yvonne Teutscher

Telefoon contactpersoon

06 55701153

E-mail

penningmeester@bouvierclub.nl

Naam vacature

Voorzitter m/v

Korte omschrijving vacature

Functieprofiel Voorzitter Het Huishoudelijk reglement zegt hierover het volgende: 1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging. 2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving. 3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt. 4. Hij handhaaft de orde in de vergadering. 5. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven. De ideale kandidaat beschikt over de volgende kenmerken en eigenschappen: 1. Verbinder, open communicator. In staat mensen mee te krijgen en te stimuleren. 2. Ervaren bestuurder, leidinggevende of ondernemer. 3. Teamspeler. 4. Netwerker die op alle niveaus de Nederlandse Bouvier Club kan representeren.

Startdatum

a.s.m.

Website link voor informatie vacature

www.bouvierclub.nl

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 55701153

E-mail voor meer informatie vacature

penningmeester@bouvierclub.nl

   

Kynologen Club Uden en omstreken

Datum vacature

03-11-2017

Naam vereniging (voluit)

Kynologen Club Uden en omstreken

Naam contactpersoon

Debbie Gronnak-Beset

Telefoon contactpersoon

06 51464835

E-mail

info@kc-uden.nl

Naam vacature

Instructeur Behendigheid (Agility)

Korte omschrijving vacature

Je bent positief ingesteld, enthousiast en dol op trainen met de hond. - Je loopt zelf graad 2 of hoger. - Ervaring als instructeur is een pré (maar stage is mogelijk). - Vergoeding naar rato.

Startdatum

per direct

Website link voor informatie vacature

http://www.kc-uden.nl/cursussen/2013-06-19-14-29-26

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 51464835

E-mail voor meer informatie vacature

info@kc-uden.nl

  

Kynologen Club Uden en omstreken

Datum vacature

03-11-2017

Naam vereniging (voluit)

Kynologen Club Uden en omstreken

Naam contactpersoon

John Hijmans / Randy Nube

Telefoon contactpersoon

06 30811540 / 06 11863395

E-mail

info@kc-uden.nl

Naam vacature

Instructeur gehoorzaamheid

Korte omschrijving vacature

Je bent positief ingesteld, enthousiast en dol op trainen met de hond. - Je hebt zelf met je hond meerdere gehoorzaamheidscursussen met succes doorlopen. - Je bent bekend met de leerprocessen van de hond en beschikt over enige rassenkennis. - Ervaring als instructeur is niet vereist. - Je loopt eerst stage voordat je zelfstandig bij ons aan de slag gaat. - We zoeken instructeurs en stagiairs voor ieder niveau (van puppy tot GG) - Vergoeding naar rato.

Startdatum

per direct

Website link voor informatie vacature

http://www.kc-uden.nl

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 30811540 / 06 11863395

E-mail voor meer informatie vacature

info@kc-uden.nl

 

Kynologen Club Uden en omstreken

Datum vacature

03-11-2017

Naam vereniging (voluit)

Kynologen Club Uden en omstreken

Naam contactpersoon

Monique van Strien

Telefoon contactpersoon

06 54350628

E-mail

info@kc-uden.nl

Naam vacature

Instructeur ringtraining

Korte omschrijving vacature

Je hebt ervaring met het voorbrengen van honden op CAC-CACIB shows en bent bekend met de gang van zaken op en rondom tentoonstellingen. Ervaring als instructeur is niet vereist, er zijn mogelijkheden om indien nodig eerst praktijkstage te lopen voordat je zelfstandig bij ons aan de slag gaat. Vergoeding naar rato.

Startdatum

per direct

Website link voor informatie vacature

http://www.kc-uden.nl/cursussen/ringtraining

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 54350628

E-mail voor meer informatie vacature

info@kc-uden.nl

 

Kynologen Club de Baronie

Datum vacature

19-10-2017

Naam vereniging (voluit)

Kynologen Club de Baronie

Naam contactpersoon

Marijke van Leeuwen

Telefoon contactpersoon

06-33607865 (tussen 13.30 en 21.00 uur)

E-mail

cursuskcdebaronie@gmail.com

Naam vacature

Instructeurs

Korte omschrijving vacature

Wij zijn op zoek naar.

  • Instructeur behendigheid
  • Allround kynologisch instructeur
Startdatum

z.s.m.

Website link voor informatie vacature

www.kcdebaronie.nl

Telefoonnummer voor informatie vacature

06-33607865 (tussen 13.30 en 21.00 uur)

E-mail voor meer informatie vacature

cursuskcdebaronie@gmail.com

 

Kynologenvereniging waalwijk en omstreken

Datum vacature

13-10-2017

Naam vereniging (voluit)

Kynologenvereniging Waalwijk en omstreken

Naam contactpersoon

Trudie van Lieshout

Telefoon contactpersoon

06 49207772

E-mail

info@kvwaalwijk.nl

Naam vacature

Penningmeester

Korte omschrijving vacature

De functie behelst het beheer van gelden, kas en bankrekeningen. Het voeren van een inventaris- en evenementenadministratie. De eindverantwoording voor de leden en cursusadministratie en vrijwilligers-vergoedingsregeling. Over dit geheel een inzichtelijke administratie voeren. Belasting: gemiddeld 20 u/w. Dagelijkse bereikbaarheid is een must. De penningmeester legt, als onderdeel van het dagelijks bestuur, verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering voor het gevoerde beleid. Deze functie is onbezoldigd. Wel is voorzien in vergoeding voor noddzakelij gemaakte onkosten op basis van declaratie

Startdatum

Medio mei 2018

Website link voor informatie vacature

 

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 49207772

E-mail voor meer informatie vacature

info@kvwaalwijk.nl

  

 

Kynologenvereniging waalwijk en omstreken

Datum vacature

13-10-2017

Naam vereniging (voluit)

Kynologenvereniging Waalwijk en omstreken

Naam contactpersoon

Trudie van Lieshout

Telefoon contactpersoon

06 49207772

E-mail

info@kvwaalwijk.nl

Naam vacature

Instructeurs Ringtraining

Korte omschrijving vacature

Wij geven op zondagochtend ringtraining in Kaatsheuvel. Wij zijn op zoek naar iemand die de ringtraining wil verzorgen samen met andere instructeurs. Heb je show-ervaring en lijkt het je leuk om één of twee keer per maand les te komen geven stuur een e-mail of bel naar boverstaand informatienummer.

Startdatum

Per direct

Website link voor informatie vacature

www.kvwaalwijk.nl

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 49207772

E-mail voor meer informatie vacature

info@kvwaalwijk.nl

  

 

 

Nederlandse vereniging stabij- en wetterhounen

Datum vacature

08-09-2017

Naam vereniging (voluit)

Nederlandse Vereniging Stabij- en Wetterhounen

Naam contactpersoon

Dick Vermeij

Telefoon contactpersoon

0186 620274

E-mail

secretaris@nvsw.nl

Naam vacature

Bestuurslid PR en Evenementen

Korte omschrijving vacature

Het huidige bestuurslid Ineke Bosboom, belast met promotieactiviteiten en evenementen heeft aangekondigd per 31 december 2017 haar werkzaamheden als bestuurslid te beëindigen. Daardoor ontstaat per 1 januari 2018 de bovenstaande vacature. Het bestuur van de NVSW nodigt leden uit op deze vacature te reageren. De Promotie en Evenementencommisie, hierna te noemen PE-commissie bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen, waarondre tenminste één bestuurslid. Binnen deze commissie vervult het bestuurslid de functie van voorzitter. De overige leden vervullen geen vaste functie, maar nemen in onderling overleg taken op zich. De leden worden door het bestuur genoemd voor een periode van 3 jaar. De PE commmissie heeft tot taak om de bekendheid met- en de belangstelling voor de Friese Hondenrassen, de Stabij- en de Wetterhoun, te bevorderen. Tevens bevordert de commissie de bekendheid met en betrokkenheid bij de NVSW

Startdatum

1 december 2017 (of z.s.m. daarna)

Website link voor informatie vacature

https://www.nvsw.nl/uploads/nieuws%202017/3.%20vacature%20PE.pdf

Telefoonnummer voor informatie vacature

0186 620274

E-mail voor meer informatie vacature

secretaris@nvsw.nl

   

Nederlandse Poedelclub

Datum vacature

27-08-2017

Naam vereniging (voluit)

Nederlandse Poedelclub

Naam contactpersoon

Stacey van Schie

Telefoon contactpersoon

06 23565735

E-mail

staceyvs93@gmail.com

Naam vacature

Secretaris/lid algemeen

Korte omschrijving vacature

De NPC is een kleine rasvereniging met ongeveer 300 leden, door een tweedeling in het bestuur, is het bestuur in zijn geheel afgetreden. Inmiddels hebben de leden voorzien in de voordracht van een nieuwe voorzitter, een penningmeester en 1 commissaris. We zijn nu nog op zoek naar een secretaris en een commissaris. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Beschik je over de nodige kennis met betrekking tot de kynologie en secretariaat werk, wil jij je belangeloos inzetten voor de NPC? Dan kun jij je voor informatie richten tot onze contactpersoon mevrouw Stacey van Schie, tel. nr. 06-23565735 e-mail: staceyvs93@gmail.com

Startdatum

18 september 2017

Website link voor informatie vacature

sorry, website niet beschikbaar

Telefoonnummer voor informatie vacature

06-23565735

E-mail voor meer informatie vacature

staceyvs93@gmail.com

  

Nederlandse Newfoundlanderclub

Datum vacature

24-05-2017

Naam vereniging (voluit)

Nederlandse Newfoundlanderclub

Naam contactpersoon

Monique Portengen

Telefoon contactpersoon

06 22497539

E-mail

monique.portengen@kpnmail.nl

Naam vacature

Secretaris

Korte omschrijving vacature

Bent u toe aan een heel nieuwe uitdaging? Beschikt u over de nodige kennis? Wilt u zich belangeloos inzetten voor de NNFC? Er wordt, indien nodig, eenmaal per maand in de avonduren vergaderd. Er is onderling regelmatisch telefonisch- en emailcontact. U dient enkele uren per week tijd te hebben voor deze taak van het bestuurslidmaatschap. Voor meer info over deze functies of aanmelden kunt u zich wenden tot mevr. M. Portengen o.v.v. Aanmelding secretaris.

Startdatum

per direct (24 mei 2017)

Website link voor informatie vacature

www.nnfc.nl

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 22497539

E-mail voor meer informatie vacature

monique.portengen@kpnmail.nl

 

 

Nederlandse Newfoundlanderclub

Datum vacature

24-05-2017

Naam vereniging (voluit)

Nederlandse Newfoundlanderclub

Naam contactpersoon

Monique Portengen

Telefoon contactpersoon

06 22497539

E-mail

monique.portengen@kpnmail.nl

Naam vacature

Voorzitter

Korte omschrijving vacature

Bent u toe aan een heel nieuwe uitdaging? Beschikt u over de nodige kennis? Wilt u zich belangeloos inzetten voor de NNFC? Er wordt, indien nodig, eenmaal per maand in de avonduren vergaderd. Er is onderling regelmatisch telefonisch- en emailcontact. U dient enkele uren per week tijd te hebben voor deze taak van het bestuurslidmaatschap. Voor meer info over deze functies of aanmelden kunt u zich wenden tot mevr. M. Portengen o.v.v. Aanmelding Voorzitter 

Startdatum

per direct (24 mei 2017)

Website link voor informatie vacature

www.nnfc.nl

Telefoonnummer voor informatie vacature

06 22497539

E-mail voor meer informatie vacature

monique.portengen@kpnmail.nl