FAQ DNA SNP NIEUW PROFIEL

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over het nieuwe SNP DNA-profiel


Waarom wordt er overgestapt van STR-markers naar SNP-markers?

We hebben afgesproken om internationale markers te gebruiken. Er is nu een nieuwere, betere en betrouwbare internationale set van markers. Deze zijn gebaseerd op een andere methode dan we hadden. We hadden de STR-markers (ISAG2006) en gaan over naar de SNP-markers (ISAG2020).

Wat is het verschil tussen de 'oude' STR-markers en de SNP-markers?

De ISAG2006-markers zijn STR-markers. STR staat voor short tandem repeat, oftewel korte herhalingen achter elkaar. op specifieke plekken wordt gekeken hoe lang een stukje DNA is.

De ISAG2020-markers bestaan uit ruim 200 SNP (single nucleotide polymorphism - enkel nucleotide polymorfie). We hebben het dan over de variatie die op 1 plekje op het DNA voorkomt. Nucleotiden worden gezien als de bouwstenen van het DNA. Ze worden aangegeven in het DNA met vier letters: A, C, G en T. Dit betekent dat er op 200 plekken wordt gekeken welke nucleotide zich daar bevindt. De letters die de nucleotiden vertegenwoordigen worden in het profiel gemeld.

Wat gaat er veranderen bij de afname van DNA voor de SNP-analyse?

Er zal op dezelfde manier als voorheen DNA worden afgenomen van het wangslijmvlies door middel van de swab. De buitendienstmedewerker zal dit doen en zorgt ervoor dat de swabs naar het laboratorium worden verstuurd.

Kan je een STR- en SNP-profiel met elkaar vergelijken?

Nee, je kan de profielen niet vergelijken. De profielen worden gemaakt via andere methodes die je niet onderling kan vergelijken. Het is daarom belangrijk dat we in de overgang beide methodes toepassen, zowel STR als SNP. Zo kunnen we de afstammingscontrole nu en in de toekomst uitvoeren.

Kan ik een afstammingscontrole aanvragen wanneer beide ouderdieren niet in bezit zijn van hetzelfde profiel (een ISAG2006 en/of een ISAG2020 profiel)?

Het is nodig dat van beide ouderdieren én de pup(s) eenzelfde methode is gebruikt, dus of van alle dieren een ISAG2006 STR-profiel, of van alle dieren een ISAG2020 SNP-profiel. We gaan de pups in het begin dubbeltesten, zodat er snel van alle dieren eenzelfde type beschikbaar is en afstammingscontrole mogelijk wordt.

Wanneer je een buitenlandse reu gebruikt kan je alleen een ISAG2006 STR-profiel insturen. De teef moet dan ook een ISAG2006 STR-profiel hebben óf krijgen. De pups worden dubbel getest. 

Wanneer gaat het in?

We starten met het dubbeltesten per 15 november 2021. We gaan dubbeltesten zolang als dat nodig is. Als het niet meer nodig is, gaan we ook niet meer dubbeltesten, maar over op de SNP. Toch blijft het altijd mogelijk om ook STR-markers te bepalen, want bij uitzondereingen willen we dat kunnen blijven gebruiken.

Wanneer is dubbeltesten niet meer nodig?

Zodra er een combinatie gemaakt wordt met ouderdieren die beiden in het bezit zijn van een SNP-profiel, zullen de nakomelingen uitsluitend een SNP-profiel krijgen.

Moet ik voor mijn teef ook een STR-profiel laten vaststellen, wanneer ze uitsluitend een SNP-profiel heeft?

We gaan per 15 november 2021 van alle honden waarvan DNA wordt onderzocht het SNP-profiel vaststellen. We gaan in de beginperiode alle honden dubbeltesten zodat het zeker is dat we de afstammingscontrole kunnen uitvoeren.

Het blijft altijd mogelijk om nog het oude STR-profiel (ISAG2006) aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer er een buitenlandse reu wordt gebruikt of sperma van een overleden reu is opgeslagen en alleen een STR-profiel (ISAG2006) beschikbaar is.

Wat kan er nog meer met een SNP-profiel?

Tegelijk met het ISAG2020 SNP-profiel worden er ook andere SNP's bepaald. Het is mogelijk, op langere termijn, om hieruit gegevens te krijgen van mutaties voor ziektes en voor eigenschappen zoals bijvoorbeeld kleur en oordracht. We werken er hard aan om dat beschikbaar te krijgen.

Wat staat er in mijn account op mijnrvb.nl?

In het account van de eigenaar, onder de profielpagina van de hond, staat het ISAG 2020 SNP-profiel én het ISAG2006 STR-profiel, wanneer de hond dubbel getest is. Wanneer één van beide methodes is gebruikt staat er ook maar 1 profiel.

Natuurlijk staat er ook of de afstamming bewezen kon worden met de controle en via welke methode de afstammingscontrole heeft plaats gevonden.

Waarom worden er nu ongeveer 200 markers i.p.v. 18 gebruikt voor afstammingscontrole?

De nieuwe methode is betrouwbaarder doordat je veel meer markers gebruikt. De kwaliteit van deze methode is beter en weer afgestemd op toekomstig gebruik van andere markers.

Kunnen andere landen/kennelclubs ook gebruik maken van deze profielen?

De landen die een (verplichte) DNA-afstammingscontrole kennen, zijn nu ook aan het overgaan op de ISAG2020 SNP methode. We kijken hoe we de uitwisseling tussen de kennelclubs het beste kunnen regelen. Op dit moment is dit nog niet ingeregeld. Daarom gebruiken we nog veel de ISAG2006 STR-profielen bij nesten met een buitenlandse reu.