FAQ Normenmatrix


Er zijn nu 100 rassen opgenomen per 1 MEI 2020. Wanneer worden de andere rassen in de normenmatrix opgenomen?  

De huidige 100 rassen die zijn ingeregeld zijn rassen waarvan de normen aangeleverd zijn door de rasverenigingen en waarover er overeenstemming was.

Voor de rassen die nog niet zijn ingeregeld kan het volgende gelden:

  • Er zijn rassen waarvoor er geen rasvereniging is omdat dit ras niet of vrijwel niet in Nederland wordt gefokt.
  • Er zijn rassen waar nog geen normen zijn aangeleverd door een of meerdere rasverenigingen.
  • Er zijn rassen waar de normen zijn aangeleverd maar waar er nog geen overeenstemming is over de normen. Dit kan zijn doordat er meerdere rasverenigingen zijn waardoor overleg nodig is.


Traject bepaling normenmatrix
Het traject om de normen voor een ras in te regelen vraagt tijd.
Er moet eerst akkoord zijn over de normen die gaan gelden. Hierbij is afstemming nodig met de rasvereniging(en) en is het mogelijk dat de commissie gezondheid om advies gevraagd wordt.

Na akkoord moeten de normen omgezet worden naar IT-regels zodat het systeem kan controleren of de combinatie van ouderdieren voldoet aan de normen. Dit moet gebouwd worden, getest worden en als he testen uiteindelijk goed gaat kan het vanuit ‘test’ naar ‘live’ gezet worden. Dit duurt in totaal meerdere weken van akkoord normen naar live in het systeem.

In de prioritering hebben we bepaald dat de numeriek grotere rassen nu als eerste aan de beurt zijn. Doelstelling is dat vóór medio 2021 de normen voor de top 10 rassen ingeregeld zijn. Daarvoor zijn we afhankelijk van de overeenstemming tussen meerdere rasverenigingen. Afhankelijk hoeveel tijd deze rassen gaan kosten wordt er daarna gekeken om de overige rassen in te regelen. Voor de overige rassen is nu niet aan te geven wanneer de normenmatrix update voor hen gaat gelden.

Meer vragen en antwoorden volgen later. 

Heeft u een vraag over de Normenmatrix die niet beantwoord wordt in onze informatie op de pagina's Normenmatrix stuurt u dan een mail naar info@raadvanbeheer.nl