FAQ Sponsoring

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over sponsoring.


Hoe zit het met mijn persoonlijke gegevens die bij de Raad geregistreerd staan? Worden die doorverkocht aan sponsoren?

Nee, wij verkopen geen persoonlijke gegevens door aan sponsoren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Ook geven wij ze niet door zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens waarin dit geregeld wordt. Onze databestanden zijn aangemeld en ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze ziet er als onafhankelijke instantie op toe, dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft.  

 

Krijg ik als rashondeneigenaar nu regelmatig grote hoeveelheden ongewenste informatie van de sponsoren toegestuurd?

Nee, onze sponsoren sturen je geen ongewenste informatie toe. Het is wel mogelijk dat wij je informatie sturen of een reactiekaart sturen waarop je zelf kunt aangeven of je interesse hebt in bepaalde informatie of producten of diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van puppypakketten voor pupkopers als je een nestje hebt gefokt of informatie over huisdierverzekeringen. Dit is uiteraard vrijblijvend. Als je hiervan geen gebruik wilt maken en niet reageert, gebeurt er verder niets.

 

Blijft de Raad van Beheer wel onafhankelijk? Bepalen de sponsoren straks niet het beleid?

Wij blijven volstrekt onafhankelijk. De regelgeving zoals onder andere vastgelegd in de Statuten en het Kynologisch Reglement blijft gewoon van kracht. De Algemene Vergadering, waarin alle leden (dit zijn de aangesloten verenigingen) bijeenkomen, blijft door stemming de af- of goedkeuring van beleidsvoorstellen bepalen.

 

Kunnen er in de toekomst nog meer sponsors van de Raad van Beheer komen?

Ja, dat is zeer zeker mogelijk én wenselijk. Wij stellen ons daarin open op. Als er mogelijkheden zijn om met meerdere partijen tot overeenstemming te komen over een sponsorovereenkomst zullen wij daar graag aan mee werken.