FAQ Verenigingsfokreglement (VFR)

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over het Verenigingsfokreglement (VFR).


Wat is het Verenigingsfokreglement (VFR)?

Het verenigingsfokreglement (VFR) is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt volgens een vastgesteld format. Het VFR bestaat uit meerdere onderdelen die in een vaste volgorde worden genoemd. Het VFR wordt goedgekeurd door de leden van de rasvereniging (via een Algemene Leden Vergadering) en wordt vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van Beheer.

 

Wat houdt de beoordeling van de Raad van Beheer in?

De Raad van Beheer controleert of het verplichte format is gevolgd en of het VFR niet in strijd is met het Kynologisch Reglement (KR). Ook controleert de Raad van Beheer inhoudelijk of er geen extreme dingen zijn opgenomen zoals bijvoorbeeld het toestaan van het fokken met een hond met een HD-E beoordeling.

Waarom een VFR?

De rasverenigingen in Nederland willen de gezondheid van hun ras zo goed mogelijk borgen. Om dit zeker te stellen heeft elke vereniging een fokbeleid opgesteld. In het fokbeleid staat omschreven hoe je goed kan fokken en waar je allemaal rekening mee moet houden.

 

Wat staat er in het VFR?

Het VFR bestaat uit een aantal onderdelen. Er zijn onder andere fokregels, welzijnsregels, gezondheidsregels, gedragsregels, exterieurregels en afspraken over de overdracht van pups aan de nieuwe eigenaren. Daarnaast kan de vereniging zelf extra artikelen toevoegen om het fokbeleid beter op het ras en de leden toe te spitsen. 

 

Waarom zitten er verschillen tussen de VFR’S?

De rasverenigingen in Nederland willen de gezondheid van hun ras zo goed mogelijk borgen. Rasverenigingen van hetzelfde ras kunnen hierbij anders denken over hoe je de gezondheid het beste kan borgen. Sommige rasverenigingen willen veel screeningsonderzoeken uitvoeren, andere rasverenigingen leggen de focus op een ander onderdeel zoals gedragskenmerken. 

 

Wie moeten zich aan het VFR houden? / Wie controleert er of de regels worden nageleefd?

Alle fokkers die aangesloten zijn bij een rasvereniging moeten zich houden aan het VFR dat hun vereniging heeft opgesteld. Het VFR bevat een aantal artikelen die per definitie verplicht zijn, deze zijn overgenomen uit het KR. Een voorbeeld hiervan zijn de welzijnsregels uit het Basisreglement Welzijn en Gezondheid. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer. De rasvereniging controleert op naleving van het VFR en zorgt voor de handhaving.

 

Wat is het belang van het VFR?

Het fokken van honden vereist beleid en visie. Rasverenigingen kunnen dit verwoorden in het VFR en hun leden verplichten zich daaraan te houden.

 

Wat moet/kan de consument hiermee?

Door een pup te kopen bij een fokker die is aangesloten bij de rasvereniging weet jij dat er extra aandacht is voor onder andere welzijn, gezondheid, gedrag, exterieur en dat er afspraken zijn gemaakt over de overdracht van de pup aan de nieuwe eigenaar.

 

Hoe ziet het VFR eruit?

Per 1 januari 2024 treedt het nieuwe format VFR in werking. Er is sprake van een overgangsperiode van 2 jaar. Dit betekent dat rasverenigingen tot 1 januari 2026 de tijd krijgen om het nieuwe format in gebruik te nemen.

Format VFR per 1 januari 2024

Leeswijzer VFR december 2023