WoW competitie

De 'Winner of Winners' competitie is een nieuwe showcompetitie. De competitie bestaat uit twee onderdelen. De competitie voor individuele honden en voor fokkers met een kennelnaam. De hond met het hoogste aantal punten van het ras behaald aan het einde van het jaar de Winner of Winners titel. De honden uit de Jongste Puppy en Puppyklasse kunnen geen punten verzamelen voor de WoW competitie.


Op alle officiele shows in Nederland kunnen punten worden behaald die meetellen voor de WoW competitie. 

Puntentelling

De punten worden berekend op basis van onderstaande tabel

Kwalificatie Punten
M 1
G 2
ZG 3
U 5
Plaatsing Punten
4 1
3 2
2 3
1 5
Prijzen Punten
RCAC 5
CAC 10
BOB 5

Dus een hond die op een show 1U behaald, het CAC toegekend krijgt en BOB wordt behaald 5+5+10+5=25 punten voor de WoW competitie.

Punten die behaald zijn op een Kampioensclubmatch tellen dubbel.

De behaalde punten en de plaatsing in de competitie worden na iedere show bijgewerkt. De resultaten van de hond zijn terug te vinden in het account op mijnrvb.nl in het blok 'Titels/Showresultaten'. 

Een compleet overzicht van alle honden is terug te vinden op showresultaten.nl.

 

Kennel Competitie

Naast de competitie voor individuele honden is er ook een competitie gebaseerd op kennelnamen.

De punten van honden (van hetzelfde ras) met een bepaalde kennelnaam worden voor deze competitie bij elkaar opgeteld. 

In het account op mijnrvb.nl bij de kennelnaam kan een overzicht worden gevonden van het totaal aantal punten en de plaatsing in de competitie. 

Een compleet overzicht van alle kennelnamen is terug te vinden op showresultaten.nl.