Overige verenigingen

Naast rasverenigingen en regionale verenigingen zijn er nog verenigingen met andere invalshoeken, als bijvoorbeeld de Vereniging van Keurmeesters (daarin zijn de exterieurkeurmeesters verenigd), de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en -opleiding, de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen; de laatste bundelt een aantal verenigingen die zich met africhting bezig houden, en de Nederlandse Reddingshonden Bond.


Commissie Jachthonden

In de Commissie Jachthonden zijn zowel de Raad van Beheer als de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vertegenwoordigd. De commissie vormt een onderdeel van ORWEJA, de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en houdt zich bezig met het hele taakgebied van de jachthonden. Dit zijn zowel Dashonden, Terriers en Lopende Honden als Staande Jachthonden, Spaniels en Retrievers. De commissie houdt toezicht op de handhaving van de reglementen, zorgt voor de opleiding van keurmeesters en geeft toestemming voor het houden van (kampioenschaps) veldwedstrijden en jachthondenproeven.

Email:

secretariaat@orweja.com

 

Website: http://www.orweja.nl

 

 

Commissie voor de Windhondenrensport

De Commissie geeft toestemming voor het houden van rennen en coursings, houdt toezicht op de handhaving van de reglementen en zorgt voor de opleidingen van officials. De Commissie treedt regelmatig in overleg met de windhondenrenverenigingen over het te voeren beleid.

Email: anneke27@zeelandnet.nl
Website: http://www.cvw.nu/

 

 

Commissie Werkhonden

De Commissie Werkhonden reglementeert diverse programma's en opleidingen, zoals de opleiding voor instructeur en werkhondenkeurmeester. Tevens coördineert de commissie de examens tussen de africhtingskeurmeesters en de werkhondenverenigingen. Ook de reddingshondensport valt onder de Commissie Werkhonden.

Email: cwh@raadvanbeheer.nl
   

 

 

 

De Jagersvereniging

Email: Info@jagersvereniging.nl
Website: http://www.jagersvereniging.nl/

 

 

KNK Cynophilia

Email: info@cynophilia.nl
Website: http://www.cynophilia.nl/

 

 

Kunogonda

Email: hvwessem@casema.nl 
Website:  

 

 

Kynologen Verbond Nederland

Email: secretaris@kynologenverbondnederland.nl
Website: http://www.kynologenverbondnederland.nl/

 

 

Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen

Email: secretaris@nbg-hondensport.nl
Website: http://nbg-hondensport.nl/

 

 

Nederlandse Reddingshonden Bond

Email: secretariaat@nrhb.nl
Website: http://www.nrhb.nl/

 

 

"O&O" Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en -opleiding 

Email: secretaris@hondenopvoeding.nl
Website: http://www.hondenopvoeding.nl/

 

  

Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland (VKK) 

Vereniging van tentoonstellingskeurmeesters (keurmeesters exterieur)

Email: secretaris@keurmeesters.nl
Website: http://www.keurmeesters.nl

 

Vereniging Ringmedewerkers Nederland (VRN)

Email:

 secretaris@ringmedewerkers.nl

Website: http://www.ringmedewerkers.nl

 

Waterwerkgroep Colonia Nederland

Email:  secretaris@colonianederland.nl         
Website: http://www.colonianederland.jimdo.com/

 

Water werk Vrienden W.A.B.

Email:  secretariaatwwvwab@gmail.com
Website:

www.wab.jimdo.com

Nederlandse Dog Dance Bond (NDDB)

Email:  secretaris@nddb.nl
Website: http://www.nddb.nl/index.php