Aanmelding nul-meting

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor de nul-meting op zaterdag 7 mei 2022.

De nulmeting wordt georganiseerd voor:

Franse Bulldog, Mopshond, Boston Terrier, Shih Tzu, Engelse Bulldog, Affenpinscher, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Pekingees

De functie van de nulmeting BOAS is om een goede inventarisatie te krijgen van de gezondheidstoestand (ademhaling, oog en knie) van de genoemde rassen. Deze resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor evaluatie en (vervolg) onderzoek door de BOAS Research Group van de Universiteit Cambridge en The Kennel Club.

Tijdens de nulmeting wordt het totale BOAS onderzoek uitgevoerd zoals die geldt voor het betreffende ras:

  • The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme/ BOAS RvB Test
  • Oogonderzoek;
  • Patella luxatie onderzoek

De hond wordt door de speciaal opgeleide dierenartsen voor de BOAS onderzoeken onderzocht.
Tijdens deze nulmeting op zaterdag 7 mei worden de onderzoeken geheel kosteloos verzorgd. De resultaten worden officieel verwerkt en zullen na deze dag zichtbaar zijn bij de gegevens van de hond in het systeem van de Raad van Beheer.

 

Voorwaarden om deel te kunnen nemen:

  • De reu of teef moet minimaal twaalf maanden oud zijn.
  • De Respiratory Function Grading Scheme of BOAS RvB Test mag niet binnen twee jaar opnieuw afgenomen worden, dus geen deelname als er in de afgelopen twee jaar al eerder een bovengenoemde test is afgenomen in Nederland of Verenigd Koninkrijk.
  • Deelname aan het patella luxatie onderzoek is mogelijk als de hond niet in het afgelopen jaar het onderzoek al heeft gehad (moet meer dan een jaar geleden geweest zijn)
  • Een hond wordt uitgesloten van deelname als de hond een operatie heeft ondergaan of medicijnen gebruikt voor de ademhaling, knie, oog (en eventuele andere aandoeningen die van invloed zijn op de bovenstaande testen). Alleen honden zonder verdere medische ingrepen komen in aanmerking voor de nulmeting.