Debutanten Junior Handling competitie 2022


Winnershow Leeuwarden 26 november 2022

1e plaats: Lindsey Kaminsky

2e plaats: Thijs Zomers

3e plaats: Nienke Zeemans

4e plaats: Luisa Bruns

5e plaats: Femke van Lith
 

Bleiswijk 6 november 2022

1e plaats: Lizzy Kwak

2e plaats: Femke van Lith

3e plaats: Haley Kwak

Bleiswijk 5 november 2022

1e plaats: Lieke Bekx

2e plaats: Jazzlynn Yzerman

3e plaats: Fayline Yzerman

Maastricht 18 september 2022

1e plaats: Lindsey Kaminsky

2e plaats: Fei Deteren

Maastricht 17 september 2022

1e plaats: Eva Briem

Rotterdam 28 augusus 2022

1e plaats: Erim de Vaal

Rotterdam 27 augustus 2022

1e plaats: Erim de Vaal

2e plaats: Femke de Lith

3e plaats: Milan Westerhof

De Utrecht 3 juli 2022

1e plaats: Talia Dillen

2e plaats: Erim de Vaal

Pinkstershow 6 juni 2022

1e plaats: Thalia Dillen

2e plaats: Lindsey Kaminsky

3e plaats: Olivia Nestor

4e plaats: Bas Steenbergen

5e plaats: Emily Borsten

Pinkstershow 5 juni 2022

 1e plaats: Milan de Groene

Holland Cup 4 juni 2022

1e plaats: Emily Borsten

2e plaats: Erim de Vaal 

Rijnland 26 maart 2022

1e plaats: Jamil Asghar

2e plaats: Fardau Zwaagstra
 

3e plaats: Tess van Veen