Soorten shows

Een exterieurkeuring is een bijeenkomst waar honden niet alleen op schoonheidswaarde, maar ook op gedrag, gezondheid en “fit for function” worden beoordeeld. Dit gebeurt door speciaal hiervoor opgeleide keurmeesters aan de hand van de rasstandaard. De rasstandaard beschrijft naast de uiterlijke kenmerken ook het gedrag en de functie die de hond van oorsprong had.


De officiële rasstandaard van ieder ras vind je op de website van de internationaal overkoepelende organisatie FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Er zijn drie soorten shows:

  1. Clubmatches
  2. Kampioenschapsclubmatches
  3. CAC en CAC/CACIB shows

 

Clubmatches

Een clubmatch is een exterieurkeuring voor rashonden met erkende stamboom. De kynologenclub of rasvereniging  organiseert deze. Het verschil is dat op een clubmatch van een kynologenclub honden van alle erkende rassen welkom zijn en bij een rasvereniging honden van het ras of de rassen die de rasvereniging vertegenwoordigt. De keurmeester op een clubmatch is wel een speciaal daarvoor opgeleide keurmeester, maar mag daar ook rassen keuren waarvoor hij niet specifiek bevoegd is.

Meestal wordt er op een clubmatch niet gekwalificeerd. Dit betekent dat de honden dan niet de kwalificatie 'uitmuntend', 'zeer goed', 'goed' of 'matig' krijgen. Soms – zeker bij clubmatches die door rasverenigingen worden georganiseerd – krijgt je hond wel een kwalificatie als de keurmeester daadwerkelijk bevoegd is voor dat specifieke ras. Op een clubmatch wordt wel de beste gekozen, maar zijn geen kampioenschapsprijzen te verdienen (CAC). De regelgeving voor clubmatches vind je in het Kynologisch Reglement (hoofdstuk 4, titel 6).

 

Kampioenschapsclubmatches

Deelname is mogelijk voor het ras of de rassen die de rasvereniging vertegenwoordigt. Op een kampioenschapsclubmatch kun je kampioenschapsprijzen (CAC’s) en de titel ‘Clubwinnaar’ winnen. Als er genoeg inschrijvingen zijn voor de kampioensclubmatch tellen de punten dubbel.

Sommige rasverenigingen vertegenwoordigen meerdere rassen. In dat geval krijgen de beste honden van ieder ras afzonderlijk de titel ‘Clubwinnaar’. Uit alle ‘Clubwinnaars’ wordt dan de beste van de show (BIS: Best In Show) gekozen.

Een kampioenschapsclubmatch trekt vaak veel deelnemers. Omdat het hier om één of enkele rassen gaat, vraagt de rasvereniging meestal rasspecialisten als keurmeester. Mede daarom is een kampioensclubmatch een populair evenement op de kalender.

De regelgeving voor kampioenschapsclubmatches vind je in het Kynologisch Reglement.

 

Tentoonstellingen

Een tentoonstelling (CAC of CAC/CACIB show) is een exterieurkeuring voor rashonden met een erkende stamboom. Deze show wordt georganiseerd door een tentoonstellinggevende vereniging (vaak verbonden aan een kynologenclub en/of ondergebracht in een stichting) voor alle rassen of een rasgroep.

Er zijn twee soorten tentoonstellingen:

  • CAC-tentoonstellingen: hier keurt een bevoegde keurmeester die mag kwalificeren, plaatsen en voorstellen doen voor de nationale kampioenschapsprijs (CAC).
  • CAC/CACIB-tentoonstellingen: hier keurt een bevoegde  keurmeester die mag kwalificeren, plaatsen en voorstellen doen voor de nationale kampioenschapsprijs (CAC) en de internationale kampioenschapsprijs (CACIB).

De regelgeving voor CAC/CACIB shows vind je in het Kynologisch Reglement (hoofdstuk 4, titel 4).

 

Verklaring van de gebruikte termen

FCI Fédération Cynologique Internationale
CAC

Certificat d’Aptitude au Championat (Nationale kampioenschapsprijs).
Deze wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van het ras mits kwalificatie “uitmuntend”. Jongste puppy's en puppy's komen niet in aanmerking voor deze prijs. Een keurmeester stelt de Raad van Beheer voor een CAC aan een bepaalde hond toe te kennen. Het is echter de Raad van Beheer die deze prijs daadwerkelijk bevestigt.

CACIB

Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté (Internationale kampioenschapsprijs).
Wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van ieder FCI erkend ras, mits kwalificatie 'uitmuntend'.  Honden ingeschreven in de Jongste
puppyklas, puppyklas, jeugdklas of veteranenklas  komen niet in aanmerking voor deze prijs. Een keurmeester stelt via de Raad van Beheer aan de FCI voor een CACIB aan een bepaalde hond toe te kennen. Het is de FCI die deze prijs daadwerkelijk bevestigt.

Kwalificatie

Bij de jongste puppy’s (4-6 maanden) en puppy’s (6-9 maanden) kennen we de kwalificatie “veel belovend” (VB), “belovend” (B) en “weinig belovend” (WB).
Bij honden van 9 maanden en ouder kennen we de kwalificatie: “uitmuntend”(U), “zeer goed”(ZG), “goed”(G), “matig”(M), “niet te beoordelen”(NTB) en “diskwalificatie” (D).