Handboek statuten & reglementen raad van beheer

Wie in Nederland deelneemt aan een door de Raad van Beheer gereglementeerde activiteit, accepteert daarbij de regels die binnen de kynologie gelden. “Aanvaardt de rechtsmacht van de Raad van Beheer”, heet dat in juridische terminologie. In de Statuten, het Kynologisch Reglement en het Huishoudelijk Reglement vind je deze regels. 


Handboek statuten & reglementen 

Voorheen werd in de kynologische volksmond gesproken over het Kynologisch Reglement, terwijl men daarmee verschillende reglementen bedoelde: de statuten, het Kynologisch Reglement, het Huishoudelijk Reglement, het Reglement van Orde voor de Algemene Vergadering en het Procesreglement Tuchtrecht. Om die reden is besloten het om te dopen tot Handboek statuten & reglementen Raad van Beheer, waar het Kynologisch Reglement één van de onderdelen van is.

 

Het onderdeel Kynologisch Reglement

Het Kynologisch Reglement regelt een aantal zaken, namelijk:

  • De organisatie van de Nederlandse kynologie. 
  • De registratie van rashonden in het stamboek en dingen die daaraan gerelateerd zijn, zoals de registratie van kennelnamen en de uitgifte van rashondenlogboeken.
  • De exposities (tentoonstellingen, kampioenschapsclubmatches en clubmatches) en de keurmeesters.
  • De wedstrijden, examens en praktijkproeven bij het sporten en werken met honden.
  • Het tuchtrecht.
  • Bezwaar en beroep. 

 

Het Kynologisch Reglement verandert regelmatig: artikelen vervallen, worden aangevuld of anders geformuleerd. Het bestuur van de Raad van Beheer moet voorgenomen wijzigingen in het Kynologisch Reglement voorleggen aan de Algemene Vergadering. Als de Algemene Vergadering instemt met de wijziging, publiceren wij het besluit. Daarna treedt de wijziging in werking.

 

Downloaden

Hieronder kan je het Handboek statuten & reglementen downloaden. Let op: dit zijn ruim 200 pagina’s en omvat alle formele reglementen van de Raad van Beheer.

Handboek statuten en reglementen - geldig vanaf 1 januari 2024

De versie zoals je hem downloadt, is de meest recente versie. Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn gemarkeerd. Daarnaast staan de data van inwerkingtreding bij de artikelen, vanaf 1 juli 2020.

In het algemeen verschijnt er in januari en in juli/augustus een nieuwe versie afhankelijk van genomen besluiten tijdens de Algemene Vergadering; in uitzonderingsgevallen kan het Handboek ook tussentijds gewijzigd worden.