Inschrijfformulier NK Werkhonden

Inschrijfformulier NK Werkhonden

Inschrijving verplicht tot betaling van EURO 25,00. Dit bedrag moet worden overgemaakt aan VDH Kringgroep Slingeland NL74 INGB 0689 3005 73 onder vermelding van NK Werkhonden 2023. 

Door het inzenden van dit formulier, verklaar je dat de opgegeven gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Daarnaast verklaar je dat je hond vrij is van besmettelijke ziekten en gedurende de laatste twaalf weken niet in omstandigheden heeft verkeerd, waardoor gevaar voor besmetting aanwezig is. 

Verder verklaar je je te houden aan de bepalingen van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland en van de Commissie Werkhonden.

Als je je hond inschrijft voor deelname aan het NK voor werkhonden, zal de Commissie Werkhonden (CWH) je gegevens als volgt verwerken ten behoeve van het opnemen in de catalogus en het maken van een verslag met daarbij de tijdens het evenement gemaakte foto’s.

Deze gegevens worden gedeeld met het secretariaat van de aangesloten vereniging die het betreffende evenement namens en in samenwerking met de CWH organiseert,

a)         voor- en achternaam,
b)         adresgegevens,
c)         naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders van je werkhond,
e)         uitslagen van je hond(en) op wedstrijden ter publicatie in de nieuwsbrief van de Raad van Beheer en de website van de Raad van Beheer.
f)         foto’s van jou en/of je hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.
g)         reeds behaalde en tijdens het evenement te behalen (selectie) punten.

Met het per mail verzenden van je inschrijving, geef je toestemming voor het verwerken van de onder de punten a t/m g aangegeven op de wijze zoals omschreven.


Wij maken je erop attent dat conform het geldende IGP reglement wordt gewerkt. Dit wil zeggen dat de wedstrijd begint met de inlevering van de gegevens op het secretariaat en eindigt met het inleveren van het rugnummer en het in ontvangst nemen van het ingevulde Hondenlogboek na afloop van de prijsuitreiking. 

Videoapparatuur in gebruik door de geleider wordt tijdens het speuren niet toegestaan.

Het vertrek naar de speurvelden is vanaf het kringgroep terrein. Deelnemers mogen niet op de speurvelden aanwezig zijn voor de door hem/haar gelootte tijd.

Gegevens eigenaar


Gegevens hond:

Behaalde resultaten

Eerste wedstrijd

Tweede wedstrijd