Foknormen

Het project foknormen zorgt voor een nog zorgvuldigere fokkerij van stamboomhonden. De foknormen, voorheen normenmatrix genoemd, zijn verplichte onderzoeks- of screeningsresultaten die gelden voor een reu en teef voordat er een nest gefokt mag worden.


De Raad van Beheer gaat nu met de rasverenigingen in overleg welke foknormen moeten gelden voor hun ras.

De foknormen zijn bijvoorbeeld verplichte screeningsresultaten, zoals oogonderzoeken of heupdysplasie, of een minimale fokleeftijd. Als de normen eenmaal zijn vastgesteld worden deze op de website van de Raad van Beheer gepubliceerd. Vijf tot tien maanden later zullen ze ook echt gecontroleerd gaan worden en op de stamboom worden vermeld.

Dit betekent dat in 2024 de eerste stambomen met vermelding uitgegeven gaan worden. Hiermee geven we inzicht in de maatregelen die de fokker genomen heeft om gezonde en sociale pups te fokken. Het is overigens géén gezondheidsgarantie, die kan bij fokken nooit gegeven worden.

Rashondenfokkers die zich houden aan de foknormen voor hun ras onderscheiden zich van fokkers die zich niet conformeren aan deze zorgvuldige fokkerij. Door de vermelding op de stamboom, ziet de consument in één oogopslag of pups gefokt zijn volgens de fokvoorwaarden voor dit ras.

Een kritische koper verdiept zich al ruim voordat hij een pup koopt in tal van zaken die met de aanschaf te maken hebben. Wij vinden het daarom belangrijk dat de koper al vóór de aanschaf ziet of de pups uit de oudercombinatie aan de foknormen voldoen. Wij vinden het ook belangrijk dat een fokker de combinatie kan controleren vóórdat de dekking feitelijk plaatsvindt. Daarom hebben we een softwaremodule ontwikkeld waarmee je - geautomatiseerd - de combinatie van reu en teef kunt controleren en direct uitsluitsel hebt of de (pup uit de) combinatie voldoet aan de foknormen voor het betreffende ras.

Wij hopen dat deze aanpak gevolg zal krijgen binnen de totale hondenfokkerij in Nederland, zodat een duurzaam fokbeleid een algemeen goed wordt voor alle hondenfokkers, ongeacht of ze rashonden of look-alikes fokken.

FAQ Veelgestelde vragen foknormen

Voor meer informatie zie de meestgestelde vragen en antwoorden: FAQ foknormen

Leeswijzer foknormen

De laatste versie van de leeswijzer kunt u hier terugvinden: Leeswijzer