Regelgeving voor fokken met je hond

Voor wie in Nederland wil fokken met zijn of haar hond gelden overheidsregels en regels van de Raad van Beheer. Voor fokkers die onder de rechtsmacht van de Raad van Beheer vallen volgen veel van deze regels uit de bepalingen in het Kynologisch Reglement. Andere regels zijn onder andere terug te vinden in uitvoeringsregels.


Basisreglement welzijn en gezondheid (BWG)

In het Kynologisch Reglement staan regels beschreven over het welzijn en de gezondheid van de teef en haar nakomelingen. Dit wordt ook wel het Basisreglement Welzijn en Gezondheid (BWG) genoemd. Meer informatie over het BWG vindt u hier.

Uiteraard dien je ook te voldoen aan de wettelijke regels en criteria die de overheid stelt. Je bent als fokker aansprakelijk voor de keuze van de ouderdieren en het fokken van de pups en juridisch verantwoordelijk in het kader van artikel 3.4 van de wet dieren.  

Brachycephale honden

Voor bepaalde brachycephale rassen gelden per 1 juni 2022 de Uitvoeringsregels zoals deze zijn opgesteld door de Raad van Beheer.

Uitvoeringsregels inschrijving Brachycefale rassen

Meer informatie over de stamboomafgifte bij brachycephale rassen vindt u hier

 

DNA-afstammingscontrole

Sinds 1 juni 2014 geldt er in Nederland een verplichte DNA-afstammingscontrole voor rashonden. Meer informatie over deze controle vindt u hier

 

Gedragsregels

Voor sommige rassen is een gedragstest verplicht om een stamboom te kunnen aanvragen voor een nest. Meer informatie over deze test en voor welke rassen deze verplicht is vindt u hier

 

Locatiecontroles

Ten behoeve van locatiecontroles zijn uitvoeringsregels opgesteld. Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op personen die onder rechtsmacht van de Raad van Beheer vallen en de volgende activiteiten uitvoeren: het fokken en houden van (rashonden) ten behoeve van de fok en het voeren van een kennelnaam.

Uitvoeringsregels Locatiecontroles (per 1 november 2018)

 

Look-alikes

Vanaf 1 januari 2022 is het voor alle rassen mogelijk om look-alikes aan te keuren. Meer informatie hierover vindt u terug in de uitvoeringsregels aankeuren look-alikes.

Uitvoeringsregels Aankeuren van look-alikes 

 

Nationaal erkende rassen

Bent u in bezit van een buitenlands ras dat door een buitenlandse kennelclub is erkend, maar (nog) niet door de FCI? Dan kunt u bij ons een aanvraag doen voor nationale erkenning. Het formulier voor de aanvraag vindt u hier

Meer informatie over de procedure vindt u terug in de uitvoeringsregels nationaal erkende buitenlandse rassen, die per 1 januari 2022 in werking is getreden. 

Uitvoeringsregels Nationaal erkende buitenlandse rassen 

 

Outcross en varieteitskruisingen

Indien dat voor de instandhouding van het ras in Nederland nodig is, bestaat de mogelijkheid om te komen tot outcross of variëteitkruisingen om de genenpool van het ras te verbreden. Meer informatie met betrekking tot de regelgeving over de outcross of variëteitkruisingen vindt u hier

 

Verenigingsfokreglement (vfr)

Het VFR is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt. Meer informatie over het VFR vindt u hier