Kopie / duplicaat van de stamboom

Het kan natuurlijk gebeuren dat je de stamboom van de hond kwijt raakt of dat deze zo beschadigd raakt dat de stamboom niet meer leesbaar is. Op deze pagina lees je hoe je een nieuwe kopie stamboom kunt aanvragen en aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan.


Een kopie of duplicaat van de stamboom aanvragen

Het Kynologisch Reglement (artikelen III.40 en III.41) beschrijft twee redenen om een duplicaat of kopie van een stamboom aan te mogen vragen:

1. De originele stamboom is verloren gegaan.

In dat geval dien je als de bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar aan te tonen dat de stamboom verloren is gegaan. Wij kunnen dan een duplicaat afgeven. Onderdeel van deze procedure is de controle en identificatie van de hond, zodat wij zeker weten dat de afgifte van het duplicaat correct is.


2. De originele stamboom is ernstig beschadigd.

De bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar moet de beschadigde stamboom meesturen bij de aanvraag voor een duplicaat. Vervolgens kunnen wij een duplicaat afgeven.

 

Nieuwe eigenaar

Helaas komt het nog regelmatig voor dat de hond een nieuwe, nog niet bij ons geregistreerde, eigenaar heeft en dat deze nieuwe eigenaar een duplicaat stamboom wil aanvragen.  Een aanvraag duplicaat stamboom kunnen en mogen wij alleen in behandeling gaan nemen wanneer  we van beide partijen duidelijk uitleg krijgen over deze aanvraag.  Elke “nieuwe” eigenaar dient een account aan te maken bij www.mijnrvb.nl mocht de nieuwe eigenaar deze nog niet hebben.

Indien de oude (bij de Raad van Beheer geregistreerde) eigenaar niet wenst mee te werken, dan wel onvindbaar is, dien je als nieuwe eigenaar zelf aan te tonen dat je de rechtmatige eigenaar bent van de betrokken hond.

Kortom, je moet als nieuwe eigenaar zelf op onderzoek uit en zelf actie ondernemen. In dit proces is een controle identificatie van de hond een standaard vastgesteld onderdeel van deze verwerkingsprocedure . Zo kunnen wij vaststellen dat de afgifte van het duplicaat correct is.  In dit proces is de hond op naam overschrijven een noodzakelijk onderdeel maar wordt pas doorgevoerd wanneer van beide partijen de juiste informatie is ontvangen.

 

Noodzakelijke gegevens

Vermeld de volgende gegevens bij een aanvraag voor een duplicaat stamboom: 

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) én telefoonnummer en/of emailadres van de aanvrager.
  • Ras en geslacht van de betrokken hond.
  • Chipnummer en/of NHSB-nummer van de betrokken hond.
  • Reden voor de aanvraag van een duplicaat stamboom.

 

Kosten

  • In alle gevallen zijn er kosten verbonden aan de afgifte van een kopie / duplicaat stamboom. Zie hiervoor de tarievenlijst.
  • Pas na controle van de opgegeven informatie , zal er een bevestiging en factuur worden verzonden en na de betaling van de kosten en controle , geven we een kopie / duplicaat stamboom af.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de afdeling duplicaat stamboom info@raadvanbeheer.nl