Voordeel 11. Uniek en herkenbaar chipnummer voor stamboomhonden

Bekijk de video en lees meer over de voordelen van een stamboomhond.


 

 

Alle in Nederland gefokte stamboomhonden hebben een uniek chipnummer dat begint met de cijfers 5281400. Zo weet je zeker dat je met dat chipnummer voor een pup kiest uit een goed Nederlands nest.

Let op: Er zijn helaas een beperkt aantal chipnummers uitgegeven welke starten met 5281401 hetgeen verwarring kan veroorzaken. De uitgave van deze nummerreeks is niet van ons, betreft een beperkte oplage, welke aan dierenartsen is uitgegeven en nu stopgezet is. Let dus op dat 52814 gevolgd wordt door dubbel 0, dan weet je zeker dat de pup door ons is gechipt.

De Raad van Beheer is de overkoepelende organisatie op het gebied van (ras)honden. De Raad van Beheer is al ruim honderd jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van alle stamboomhonden en stamboompups in Nederland. De Raad van Beheer controleert en chipt alle stamboompups rond de leeftijd van vijf tot zeven weken. Op de stamboom van de pup staat het chipnummer linksonder vermeld. De stamboom van jouw pup krijg je van de fokker.

 

 

 

Chippen

In Nederland is het verplicht om een pup binnen 7 weken na de geboorte te laten chippen (Besluit identificatie en registratie van dieren). Bij pups van stamboomhonden wordt dit altijd gedaan door een medewerker van de Raad van Beheer.
Wanneer bij een pup een chip wordt aangebracht, wordt er met een naald een klein implantaat, ter grootte van een rijstkorrel, onder de huid geplaatst. De manier waarop dit wordt gedaan, is te vergelijken met het geven van een inenting. Na het plaatsen wordt met een speciale chipreader gecontroleerd of de chip goed geplaatst is. De chipreader geeft een code van 15 cijfers weer, die je hond voor de rest van zijn leven bij zich zal dragen. In het geval van een stamboomhond die in Nederland is geboren zijn de eerste vijf cijfers altijd 52814. Dit unieke nummer is speciaal gereserveerd door de Raad van Beheer voor alle stamboomhonden die in Nederland worden geboren. 

 

 

Wist je dat…

je als je je hond wilt verzekeren tegen ziektekosten altijd zijn chipnummer moet opgeven? Dit wordt door de dierenarts gecontroleerd bij de behandeling.  

 

Controle moederhond en nest

Bij stamboomhonden worden alle nestjes gecontroleerd door medewerkers van de Raad van Beheer. Daarbij controleren we ook altijd of de moederhond aanwezig is en controleren we de omstandigheden waarin de nestjes van stamboomfokkers zich bevinden.
Bij de malafide hondenhandel wordt steeds vaker ook een ‘surrogaat-moederhond’ bij een nest gelegd om zo pupkopers te misleiden. Bij stamboomhonden weet je zeker dat de aanwezige hond de moederhond is en dat alle stamboomnesten gecontroleerd zijn. 
Bij een pup met een chipnummer dat begint met 5281400 weet je zeker dat deze in Nederland is geboren en door de Raad van Beheer gecontroleerd is. Zo weet je zeker dat je pup niet alleen uit een goed nest komt, maar dat zijn start ook optimaal is geweest.

Vraag of controleer dus bij de fokker altijd of de pups voorzien zijn van een chipnummer dat begint met 5281400.

 

 

Registreren

Je moet, nadat de pup bij jou is komen wonen, zelf je persoonlijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer koppelen aan het chipnummer van de pup. Dit is het registreren van de hond. Dit is wettelijk verplicht voor alle honden. De registratie door jou als eigenaar staat los van de inschrijving van de hond in het stamboek.

Je kunt je pup o.a. registeren bij Databank Honden. Databank Honden is een initiatief van de Raad van Beheer en is een officiële, door de overheid aangewezen databank. Ga voor informatie naar www.databankhonden.nl.  

Als je hond ooit zou weglopen, dan kan iedereen die over een chipreader beschikt (zoals een dierenarts, een asiel of het politiebureau) jouw gegevens ophalen aan de hand van het chipnummer. Zo worden jij en je hond weer herenigd.

 

Wist je dat…

… je wettelijk verplicht bent om je hond te registreren? Dat geldt zowel voor de fokker als voor de pupeigenaar. Met de registratie kan de overheid makkelijker de malafide hondenhandel en – fokkerij voorkomen.   

 

Waarom een stamboomhond?

Een stamboompup die in Nederland is geboren is te herkennen aan een uniek chipnummer dat altijd begint met de cijfers 5281400. Dit chipnummer staat op de stamboom vermeld en in het dierenpaspoort. Met dit herkenbare chipnummer weet je zeker dat je hond niet uit de malafide handel komt maar uit een goed Nederlands nest.

Natuurlijk zijn er meer zaken die je als toekomstige hondeneigenaar moet overwegen bij de keuze van een stamboomhond. Bijvoorbeeld karakter en activiteit, de grootte en vacht van de hond en regels voor welzijn. Meer hierover lees je in de andere blogs en kun je zien in onze video’s