Informatie besluit houders van dieren


Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. 

In bijgaand artikel proberen we aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.

U kunt dit artikel ook vinden onder de pagina 'Regelgeving' > 'Overheid'.