Regelgeving door de overheid

Naast de kynologische regelgeving is er ook wet- en regelgeving vanuit de overheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bepaalt het beleid voor gezelschapsdieren. Hieronder vallen ook honden. Ook de lokale overheid kan regels stellen aan het houden van dieren. Hieronder lees je meer over regelgeving vanuit de overheid.


Wet dieren en Besluit houders van dieren

Voor de kynologie is vooral de Wet dieren en het Besluit houders van dieren belangrijk. In het Besluit stelt de overheid onder andere eisen aan het fokken met honden. Dit Besluit vervangt het oude ‘Honden- en kattenbesluit’ uit 1999.

Met de komst van de nieuwe wetgeving is ook het Ingrepenbesluit komen te vervallen. Dit betekent echter niet dat daarmee het couperen van oren en staarten nu wel is toegestaan. De bepalingen uit het Ingrepenbesluit hebben namelijk een plek gekregen in de nieuwe wetgeving, waardoor deze ingrepen in principe nog steeds verboden zijn.

Meer over wat de Wet dieren en het Besluit houders van dieren concreet betekent  kun je lezen in onderstaand document.

RvB info houders van dieren 1-12-2014 

 

Op de website van de rijksoverheid vind je naast informatie over het Besluit houders van dieren ook andere wet- en regelgeving die relevant kan zijn. 

Kijk ook eens op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over het aanvragen van een ontheffing van het Trekhondenverbod. Het Trekhondenverbod stelt dat het inzetten van een hond om zijn trekkracht verboden is. Het maakt een uitzondering voor de vijf sledehondenrassen Siberische Husky, Alaska Malamute, Samojeed, Groenlandhond en Eskimohond. Die mogen meedoen aan en trainen voor de sledehondensport.

Couperen bij honden

Het couperen bij honden van een gedeelte van de staart of het bijsnijden van de oren is in Nederland verboden. Hiervoor had de Raad van Beheer regels opgenomen in het Kynologisch Reglement. 

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 juni 2019 is het besluit genomen om alle regels met betrekking tot het couperen van de oren en de staart vanaf 1 augustus 2019 uit het Kynologisch Reglement (KR) te schrappen.

De achterliggende gedachte daarbij is dat de wet natuurlijk altijd geldt en de regels uit het KR verwarring kunnen scheppen doordat ze niet geheel in lijn zijn met die wet. Dat wil de Raad van Beheer voorkomen. 

 

Meer informatie rondom de regelgeving rondom couperen vindt u op de pagina Regelgeving couperen.

 

Bedrijfsmatigheid Fokkers

Over de bedrijfsmatigheid van fokkers zijn in 2014 diverse voorlichtingsavonden geweest in samenwerking met de LID en de overheid. Meer informatie daarover kun je teruglezen in de speciale Raadar nieuwsbrief van februari 2015. 
RVB Raadar 2015 2 special houders Fairfok


Ten slotte is het nog goed te weten dat er wetgeving geldt als je met je hond naar het buitenland gaat of als je een hond naar Nederland brengt. Meer hierover vind je op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.

 

Lokale regelgeving

Niet alleen de rijksoverheid maakt wet- en regelgeving. Ook lokale overheden doen dit. De regelgeving verschilt van plaats tot plaats. Meestal staan de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV kan bijvoorbeeld staan waar je je hond, al dan niet aangelijnd, kunt uitlaten en wat mogelijke boetes zijn als je de uitwerpselen van je hond niet opruimt.

Wil je een hondenpension beginnen of bedrijfsmatig fokken, check dan van tevoren goed met welke regelgeving je te maken krijgt. Er kunnen eisen gelden voor de huisvesting van de dieren en de beperking van overlast voor de buren.

 

Voor meer informatie kun je terecht bij het gemeentehuis.