IT4Dogs: Reglementswijzigingen per 1-12-2020

Nieuwsbericht 26-11-2020


Op 1 december a.s. gaat de nieuwe IT4Dogs, ter vervanging van Darwin, live. Daar is lang naar uitgekeken. Ook ten aanzien van de inwerkingtreding van diverse regels in het KR en andere reglementen. Al in 2012 zijn besluiten genomen, die pas in werking konden treden ná de start van de nieuwe IT. Nu is dat moment aangebroken. Hierbij geven wij u graag een kort overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen.

 

Algemene Voorwaarden van Levering (AVvL)

Omdat de Raad van Beheer de laatste jaren alleen nog maar chips zet, en geen tatoeages, is artikel 2 AVvL ten aanzien van de diensten aangepast. Tevens is artikel 4 gewijzigd, omdat betalingen binnen IT4Dogs via Ideal zullen gaan en er dus tegelijk met het afnemen van een dienst afgerekend wordt.

 

Kynologisch Reglement (KR)

In het KR zijn veel artikelen gewijzigd én er worden nieuwe artikelen toegevoegd. Het gaat in hoofdstuk III bijvoorbeeld over:

-          De in het NHSB in te schrijven gegevens (artikel III.12);

-          De procedure van inschrijving van honden (artikelen III.19, III.21, III.22 en III.22A);

-          Het wijzigingen van gegevens van honden, waaronder het overschrijven naar een nieuwe eigenaar (artikelen III.27 en III.29);

-          De regels met betrekking tot namen van honden (artikelen III.32 t/m III.34);

-          De regels inzake stambomen, inclusief de nieuwe digitale bijlage en de aanvraag van duplicaten (artikelen III.35 t/m III.41);

-          De procedure voor de aanvraag en de voorwaarden voor toekenning van kennelnamen (artikelen III.47, III.49, III.50 en III.62A);

-          Het aanvragen van een hondenlogboek (artikelen III.63 t/m III.68);

 

In hoofdstuk IV KR betreffen het voornamelijk wijzigingen, waardoor het mogelijk wordt om zaken per digitaal af te wikkelen, in plaats van schriftelijk. Voorbeelden daarvan zijn de artikelen IV.13 en IV.14. Tevens is de procedure voor het aanvragen van een kampioenskruis aangepast (artikel IV.45).

 

Verder is hoofdstuk VIII uitgebreid. Aan het inteeltverbod is toegevoegd dat de teef ook niet mag worden gedekt door haar halfbroer (artikel VIII.2). daarnaast zijn twee nieuwe titels toegevoegd met betrekking tot de VFR’s (artikelen VIII.5 en VIII) en de normenmatrix (artikelen VIII.7 en VIII.8).

 

Ten slotte zijn ook enkele verwijzingen naar een oud internetadres aangepast, alsmede diverse taalkundige veranderingen.

 

U kunt het KR downloaden op de pagina 'Kynologisch Reglement'.  

 

Algemeen Onderzoeksreglement (AOR)

In het verleden werden al screeningsonderzoeken van honden zonder erkende stambomen al geregistreerd. Het betrof met name blindengeleidehonden en Oud Duitse Herdershonden. Hiervoor was echter nog geen basis in het AOR opgenomen. Nu het met IT4Dogs sowieso gemakkelijker wordt om onderzoeken van niet-stamboomhonden te registeren, is het AOR gewijzigd.

 

U kunt het AOR downloaden op de pagina 'Onderzoeksreglementen en protocollen'.