NIEUW HANDBOEK & REGLEMENTEN

28-12-2022


Tijdens de Algemene Vergaderingen van 10 december jl. zijn diverse wijzigingen van het Kynologisch Reglement en het Procesreglement Tuchtrecht aangenomen. Deze wijzigingen treden op 1 januari 2023 in werking.

De wijzigingen die nu op 1 januari a.s. in werking treden hebben onder meer betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Namen van honden
  • Internationale kampioenschapstitels
  • Holland Cup, Grand Champion en WoW-competitie (deels eerder in werking getreden)
  • Termijn hoger beroep tuchtzaken

In het Handboek zijn de gewijzigde artikelen geel gearceerd. Tevens is de datum van inwerkingtreding toegevoegd. Het Handboek kan gedownload worden.

Verder zijn de Algemene Voorwaarden van Levering uit dit handboek verwijderd. Deze worden immers niet door de Algemene Vergadering vastgesteld, maar door het bestuur.