Aangepaste Gedragscode Raad van Beheer

Nieuwsbericht 24 januari 2022


Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten de Gedragscode Raad van Beheer, welke van toepassing is op het bestuur en de commissies, aan te passen. Deze nieuwe Gedragscode is op 20 januari 2022 in werking getreden.

Een paar belangrijke wijzigingen zijn:

  • Voor commissies zijn eigen regels opgesteld, zodat de regels voor het bestuur niet meer één-op-één hetzelfde zijn;
  • De regel dat bestuursleden geen rasexamens mogen doen is geschrapt;
  • Binnen het bestuur is een vertrouwenspersoon integriteit aangesteld;
  • Voor bestuursleden is een uitgebreidere clausule inzake geheimhouding opgenomen;
  • Er is een strafbaarstelling bij overtreding van de Gedragscode opgenomen.

De volledige Gedragscode treft u op de website van de Raad van Beheer, klik hier.