Aanpassing Kynologisch Reglement

27-09-2019


Op 1 augustus jl. is het nieuwe Kynologisch Reglement (KR) in werking getreden. Helaas zijn hierin enkele foutjes geslopen. Tijdens de Algemene Vergadering van juni 2019 was bij agendapunt 7a namelijk besloten dat de artikelen III.36 lid 3, VIII.9 (omgenummerd naar VIII.7) en VA.5 KR alvast in werking zouden treden. En deze waren in het eerder gepubliceerde KR niet opgenomen. De omissie is nu hersteld.

Het juiste KR vindt u hier