Convenant (American) Akita per 1 februari 2017 aangepast

Nieuwsbericht 22-02-2017


Het in 2011 gesloten convenant ten aanzien van de aankeuring van de Akita en de American Akita was toe aan een herziening. Dit convenant regelt het gebruik van (sperma van) reuen of het importeren van reuen en teven uit een land waarvan de kennelclub geen lid is van de FCI maar wel contractpartner is

Bij honden afkomstig uit die landen is van de stamboom niet af te leiden of het een Akita betreft, dan wel een American Akita. Het nieuwe convenant treedt op 1 Februari 2017 in werking.

 

In het nieuwe convenant zijn de volgende regels opgenomen:

 

Met betrekking tot het gebruik van (sperma van) reuen of het importeren van reuen en teven uit een niet-FCI land met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, komen partijen het volgende overeen:

 

 1. Het gebruik van (sperma van) reuen of het importeren van reuen of (drachtige) teven uit landen die niet bij de F.C.I. zijn aangesloten en waarvan de stamboom is afgegeven door een niet door de F.C.I. erkend lichaam c.q. de stamboekhouding niet door de F.C.I. wordt erkend, is niet toegestaan;

 2. Het gebruik van (sperma van) reuen of het importeren van reuen of (drachtige) teven uit landen die niet bij de F.C.I. aangesloten zijn maar waarvan de stamboekhouding door de F.C.I. wel wordt geaccepteerd als een volwaardig stamboek, te weten de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk (verder te noemen “deze landen”) is wel toegestaan. Hiervoor geldt het volgende:

  a) Voor de inschrijving in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) van naar Nederland geïmporteerde reuen en/of (drachtige) teven van het Amerikaanse of Japanse Type Akita dient eerst een aankeuring plaats te vinden. Als de geïmporteerde hond van het Amerikaanse Type is, wordt deze als AMERICAN AKITA in het NHSB ingeschreven. Als de geïmporteerde hond c.q. te importeren hond van het Japanse Type is, wordt deze als AKITA ingeschreven.
  De minimale leeftijd waarop een geïmporteerde hond mag worden aangekeurd, is 15 weken.
  Afhankelijk van de generatie worden de honden in de bijlagen c.q. het NHSB opgenomen, met dien verstande dat een hond met een drie generatiestamboom in het NHSB wordt opgenomen. Indien van een beide ouderdieren geen drie generatiestamboom aanwezig is, volgt inschrijving in een van de bijlagen;

  b) Het gebruik van (sperma van) reuen uit deze landen is alleen toegestaan:
  - Van een reeds voor de FCI geïdentificeerde reu als zijnde van het Amerikaanse type voor dekking / bevruchting van een als American Akita in het NHSB ingeschreven teef;
  - Van een reeds voor de FCI geïdentificeerde  reu als zijnde van het Japanse type voor dekking / bevruchting van een als Akita in het NHSB ingeschreven teef;

  c) Bij een natuurlijke dekking of een bevruchting d.m.v. een kunstmatige inseminatie door een  reu afkomstig uit een niet-FCI, maar wel uit een aan de FCI gelieerd land met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, welke nog niet is aangekeurd, dienen de nakomelingen uit deze natuurlijke of via KI ontstane verparing te worden aangekeurd. Deze aankeuring zal kunnen plaatsvinden als de pups minimaal 12 weken oud zijn.  De afgifte van de stambomen wordt aangehouden, totdat de pups zijn aangekeurd, zodat direct het correcte ras – AKITA of AMERICAN AKITA – vermeld kan worden.

  d) Indien een Akita reu van het Amerikaanse Type voor één of meerdere dekkingen van Nederlandse teven tijdelijk naar Nederland wordt gehaald, worden de inschrijvingen en daarmee de stambomen van de nakomelingen aangehouden totdat de reu dan wel de pups zijn aangekeurd. Als uit de aankeuring blijkt dat deze reu als AMERICAN AKITA beoordeeld wordt, dan wordt dit op een kopie van de originele stamboom uit een van deze landen aangemerkt en kan hij in de toekomst als volwaardige AMERICAN AKITA voor teven van hetzelfde ras gebruikt worden. Als voldaan wordt aan de drie generatiestamboom worden de pups van de betreffende combinatie in het hoofdstamboek van het NHSB ingeschreven. Indien van een beide ouderdieren geen drie generatiestamboom aanwezig is, volgt inschrijving in een van de bijlagen;

  e) Indien de onder d. beschreven Akita van het Amerikaanse type door de aankeuringscommissie als AMERICAN AKITA wordt beoordeeld, mag vanaf dat moment ook zijn sperma eventueel worden ingevroren voor komende dekkingen. De pups uit deze combinaties worden behandeld conform het bepaalde onder d.;

  f) Indien een Akita reu van het Japanse Type voor één of meerdere dekkingen van Nederlandse teven tijdelijk naar Nederland wordt gehaald, dan dient deze reu vóór de eerste dekking aangekeurd te worden. Als uit de ankeuring blijkt dat deze reu als AKITA beoordeeld wordt, dan wordt op dit op een kopie van de originele stamboom uit een van deze landen aangemerkt en kan hij in de toekomst als volwaardige AKITA voor teven van hetzelfde ras gebruikt worden. Als voldaan wordt aan de drie generatiestamboom worden de pups van de betreffende combinatie in het hoofdstamboek van het NHSB ingeschreven. Indien van een beide ouderdieren geen drie generatiestamboom aanwezig is, volgt inschrijving in een van de bijlagen;

  g) Indien de onder c. beschreven Akita van het Japanse Type door de aankeuringscommissie als AKITA wordt beoordeeld, mag vanaf dat moment ook zijn sperma eventueel worden ingevroren voor komende dekkingen. De pups uit deze combinaties worden behandeld conform het bepaalde onder c;

 3. Het aankeuren van Akita’s uit het Verenigd Koninkrijk is niet noodzakelijk / verplicht omdat in het stamboek van The Kennelclub van het Verenigd Koninkrijk het Amerikaanse Type al gescheiden is van het Japanse.

  a) In Nederland geboren pups uit een American Akita, gedekt door een Akita reu afkomstig uit Verenigd Koninkrijk of in Nederland geboren pups uit een drachtige vanuit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde Akita teef, worden als America Akita in het NHSB ingeschreven;

  b) In Nederland geboren pups uit een Akita, gedekt door een Japanese Akita reu afkomstig uit Verenigd Koninkrijk of in Nederland geboren pups uit een drachtige vanuit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde Japanse Akita teef, worden als Akita in het NHSB ingeschreven;

 4. Aankeuringen geschieden na aanvraag van de eigenaar die de Akita reu en/of Akita teef uit deze landen importeert c.q. de betrokkene die de hond tijdelijk naar Nederland haalt. In het geval dat een fokker een reu uit één van deze landen heeft gebruikt en de pups moeten worden aangekeurd, draagt de fokker binnen 16 weken na de geboorte zorg voor de aanvraag voor de aankeuring van de pups.
  De kosten van de aankeuring zijn conform het Tarievenbesluit van de Raad van Beheer en dienen door de betrokkene zelf vooraf voldaan te worden. In overleg met de rasverenigingen wordt een aankeuring uitgevoerd door twee door de Raad van Beheer aangewezen en voor beide Akita rassen bevoegde keurmeesters. Plaats en datum worden in overleg met de rasverenigingen door de Raad van Beheer vastgelegd.

 5. Het resultaat van de onder 4. genoemde aankeuring is bindend.

 

Dit convenant is een herziening op het convenant dat 1 januari 2017 in werking is getreden. Artikel 2.e verwijst nu naar het correcte artikel namelijk 2.d.

 

Indien je vragen hebt over de aankeuring, kun je contact opnemen met de rasvereniging Nippon Inusecretaris@nipponinu.nl