Criteria 'lege verenigingen' vastgesteld

Nieuwsbericht 20 februari 2020


Mede op verzoek van enkele leden van de Raad van Beheer heeft het bestuur nadere regels opgenomen om invulling te geven aan wat moet worden verstaan onder ‘niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam is op kynologisch gebied’. Dit is namelijk één van de gronden om het lidmaatschap op te zeggen (artikel 7 lid 2 onder a Statuten).

De regels zijn opgesteld nadat de leden van de Raad van Beheer – via een enquête – om input is gevraagd. Deze regels vindt u op onze website en zij treden op 1 maart 2020 in werking.