Gewijzigde reglementen per 1 augustus 2022

Tijdens de Algemene Vergadering van 18 juni 2022 zijn diverse wijzigingen van reglementen aangenomen. Deze treden op 1 augustus 2022 in werking. Het betreffen de volgende wijzigingen:


  • toevoeging art. V.33C KR, incl. doornummeren – Windhondenrensport
  • aanpassing art.19.3, 57.3 en 69.2 PRT - Opschortende werking hoger beroep
  • aanpassing art.III.7 KR – schrappen Bijlagen VR
  • aanpassing art. III.15 KR – termijn inschrijving NHSB
  • aanpassing diverse artikelen HR en KR – werkgebied KC’s
  • aanpassing Titel V.6 KR – FCI Agility
  • aanpassing van artikel III.32 lid 7 KR – dekmelding
  • schrappen art. 12 en 13 RvO  en artikel 14 lid 2 en 3 HR – beperkt stemrecht

Deze wijzigingen zijn te vinden in het aangepaste Handboek statuten & reglementen: https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/handboek-statuten-reglementen/]

Daarnaast is artikel 10 lid 1 Algemeen Onderzoeksreglement gewijzigd. De beoordelingsresultaten van geprotocolleerde screeningsonderzoeken worden niet meer periodiek naar de rasverenigingen gestuurd, maar via MijnRvB ter beschikking gesteld. De wijziging vindt u hier: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/onderzoeksreglementen/