Advies maatregelen hitte bij activiteiten met honden

Nieuwsbericht 9-6-2023


De weersvoorspellingen voor komende periode geven aan dat wij hoge temperaturen kunnen verwachten.
Het RIVM heeft het hitteplan nog niet geactiveerd, maar wij verzoeken u indien u dit weekend een kynologisch evenement organiseert de informatie op hun website in de gaten te houden. Nationaal Hitteplan | RIVM
 
De Raad van Beheer geeft de volgende suggesties/voorstellen mee voor evenementen die bij hoge temperaturen plaatsvinden:

  1. Neem extra maatregelen in het belang van hond en mens: voldoende (extra) schaduw, extra waterbakken, koele ruimte binnen, etc.
  2. Kijk goed naar de tijdsplanning; bijvoorbeeld naar mogelijkheid om het evenement eerder te laten beginnen en/of vroegtijdig te laten eindigen;
  3. Kijk naar indeling van actieve elementen waar meer inspanning gevraagd wordt van baas en hond. Laat deze liefst zo vroeg mogelijk beginnen, maar niet op warmste moment van de dag. Houdt deze activiteiten indien mogelijk van korte duur en/of houdt regelmatig pauzes.
  4. Let met name extra op type honden die meer moeite kunnen hebben met reguleren van temperatuur en oudere honden.
  5. Kijk naar mogelijkheid om geen keurverslagen op te stellen; indien van toepassing;
  6. Kijk naar mogelijkheid om geen erekeuringen te laten plaatsvinden; indien van toepassing;
  7. Naast de maatregelen in het belang van de honden (zoals extra waterbakken en parasols e.d.) dient u ook extra aandacht te schenken aan de medewerkers die actief zijn op uw show. Ook zij moeten voldoende te drinken hebben en hun werkzaamheden zo veel mogelijk in de schaduw kunnen uitvoeren;
  8. Indien het evenement binnen plaatsvindt, dient de hal een acceptabele temperatuur te hebben, liefst voorzien van een airconditioning.
  9. Kijk voor nog meer tips op onze website Warm weer en je hond (houdenvanhonden.nl)  of LICG  www.licg.nl/dier-en-warmte/

 
Indien een gedelegeerde van de Raad van Beheer bij uw evenement aanwezig is en tijdens het evenement oordeelt dat de temperatuur het welzijn van de honden schaadt, is deze gerechtigd om bovenstaande maatregelen te verplichten. Uiteraard gaan wij ervan uit dat u er op toe zal zien dat honden niet worden achtergelaten in de auto.