Inschrijving kwalificatiewedstrijd Junior Handling geopend


Wegens Corona hebben veel shows geen doorgang kunnen vinden of hebben plaatsgevonden zonder erering programma en daardoor ook zonder Junior Handling. Toch wordt er een Finale gehouden tijdens de Kerstwinner 2021!

Schrijf je in voor de kwalificatiewedstrijd.

Let op: het daadwerkelijk doorgaan van de wedstrijd is afhankelijk van de Corona maatregelen en de mogelijkheden die geboden kunnen worden tijdens de Kerst Winner Show. 

In 2020 zijn er slechts twee shows geweest waarbij junioren zich konden kwalificeren voor de finale, namelijk tijdens de hondenshow in Eindhoven en Groningen. Helaas kon de Finale in 2020 niet doorgaan, waardoor de gekwalificeerde junioren nu kunnen deelnemen aan de finale van 2021.

Deze junioren zijn dus automatisch geplaatst voor de finale van 2021. 

Echter, de finalisten die reeds 18 jaar zijn mogen wel deelnemen aan de finale, maar komen niet in aanmerking voor uitzending naar de WDS, EDS of Crufts. Dit is slechts voorbehouden aan finalisten die ten tijde van de finale nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Ook dit jaar zijn helaas ook weer veel shows komen te vervallen en is kwalificatie enkel mogelijk tijdens de hondenshow in Bleiswijk en tijdens een kwalificatiewedstrijd op zaterdag 11 december tijdens de Kerst Winner Show in Gorinchem. De junioren die zich plaatsen tijdens de hondenshow in Bleiswijk gaan automatisch door naar de finale op zondag 12 december.

Kwalificatiewedstrijd

  • Op zaterdag 11 december kunnen alle junioren in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar deelnemen aan de kwalificatiewedstrijd.
  • Tijdens de kwalificatiewedstrijd zullen de junioren beoordeeld worden door 3 keurmeesters.
  • Alle drie de keurmeesters geven de junioren onafhankelijk van elkaar punten die op het eind bij elkaar opgeteld zullen worden
  • De 10 junioren met de meeste punten kwalificeren zich voor de finale van zondag 12 december.
  • Nadat alle junioren zijn beoordeeld en de punten geteld zijn, zullen de finalisten bekend gemaakt worden.