Nieuw KR per 1-1-2018

Nieuwsbericht 18-12-2017


Wijziging Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG): aanpassing 12 maanden regel

Tijdens de Algemene Vergadering van 2 december 2017 zijn er weer wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR) vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR zal gaan luiden: “Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

De wijziging heeft ook consequenties voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. Verenigingen zijn verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering is vastgesteld, hoeft het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voorgelegd te worden. Hiernaast behoeft deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Indien u nog vragen heeft kunt u op onze website meer informatie vinden over het BWG  of deze stellen via vfr@raadvanbeer.nl